Nyheter

Infobrev april

– Prenumerera på styrelsens infobrev
– Ändring av områdesdagen
– Underhåll av grönområden och rabatter
– Byte av kontaktperson
– Rensning av radhusens hängrännor
– Kassör sökes
– Kan årsstämman hållas

Infobrev mars

Infobrev mars:
– Förnyad hemsida
– Ingen rastning av hundar i området
– Påminnelseavgift obetalda avier
– Sandsopning
– Rensning av radhusens hängrännor
– Kassör sökes
– Planering