Spolning av radhusens stuprör och dagvattenledningar

Start: Torsdag 8 juni

Med start på torsdag 8 juni kommer företaget Ohlssons AB spola dagvattenledningar från radhusens stuprör i marknivå. Arbetat beräknas pågå i cirka en vecka.

Företaget behöver ha tillgång till alla stuprör både på fram- och baksidan av radhuslängorna. Det betyder att de kommer in på tomterna och att spolbil kommer att finnas på vägen i området. Vänligen flytta undan utemöbler eller annat på tomten så att stuprören är lätt tillgängliga för företaget.

Vi hoppas på allas medverkan.

Med vänliga hälsningar,

Ridhästens styrelse