Välkommen till Ridhästens Samfällighetsförening!

Här hittar du information om Ridhästens Samfällighetsförening och vårt bostadsområde på Timotejvägen. Vårt bostadsområde är beläget i kommundelen Rotebro i Sollentuna kommun. Föreningen har en sida på Facebook som komplement till hemsidan, t ex för evenemang såsom årsstämman och områdesdagar.

Senaste nytt

 • Beslut från Lantmäteriet
  Hej! Lantmäteriet har nu fattat beslut i ärende gällande omprövning berörande Rotebro GA:1 och GA:2. Lantmäteriet har beviljat följande ändringar i Ridhästens anläggningsbeslut: Sakägare och myndigheter med rätt att överklaga fått en underrättelse om besluten, se Mina sidor på Lantmäteriet. Ifall man vill överklaga beslutet kan det göras skriftligt till Lantmäteriet. Skrivelsen måste ha kommit… Läs mer: Beslut från Lantmäteriet
 • Infobrev juni 2024
  Protokoll från årsstämman Protokollet från årsstämman finns nu publicerat på hemsidan. Protokollet kommer inte att cirkulera runt i längan som det gjort tidigare år. Önskar man att läsa en papperskopia kontakta styrelsen. Stämman tog beslut om avgiftshöjning för 2025 samt godkände förslaget på nya stadgar. En ansökan om stadgeändringar kommer att skickas in till Lantmäteriet.… Läs mer: Infobrev juni 2024
 • Ridhästens årsstämma
  Hej! Kallelsen för Ridhästens årsstämma finns att läsa på föreningens hemsida. Övriga dokument till årsstämman finns i Dokumentarkivet.Vid frågor kontaktas styrelsen via kontaktformulär eller epost till info@ridhasten.se. Med vänlig hälsning Ridhästens styrelse
 • Elarbete hos Hagen – möjlig påverkan på internet/tv 2 maj
  Den 2 maj sker elarbete hos BRF Hagen mellan klockan 08.00 – 16.00. Det innebär att strömavbrott kan förekomma under dagen. Strömavbrotten varar cirka 30 minuter i taget. Även Ridhästens undercentraler berörs och det kan därför förekomma avbrott i bredband och tv-nätet m.m. under dagen.
 • Kallelse till Lantmäteriets sammanträde
  Till fastighetsägare Idag har inbjudan till Lantmäteriets sammanträde delats ut till radhusens brevlådor. Var god ta del av kallelsen! Kallelsen finns även i föreningens Dokumentarkiv. Styrelsen för BRF Hagen har också fått en kallelse från Lantmäteriet. Ridhästens styrelse har ansökt om ändring av anläggningsbeslutet och representant(er) från styrelsen kommer att närvara på mötet för att… Läs mer: Kallelse till Lantmäteriets sammanträde