Välkommen till Ridhästens Samfällighetsförening!

Här hittar du information om Ridhästens Samfällighetsförening och vårt bostadsområde på Timotejvägen. Vårt bostadsområde är beläget i kommundelen Rotebro i Sollentuna kommun. Föreningen har en sida på Facebook som komplement till hemsidan, t ex för evenemang såsom årsstämman och områdesdagar.

Senaste nytt

 • Elarbete hos Hagen – möjlig påverkan på internet/tv 2 maj
  Den 2 maj sker elarbete hos BRF Hagen mellan klockan 08.00 – 16.00. Det innebär att strömavbrott kan förekomma under dagen. Strömavbrotten varar cirka 30 minuter i taget. Även Ridhästens undercentraler berörs och det kan därför förekomma avbrott i bredband och tv-nätet m.m. under dagen.
 • Kallelse till Lantmäteriets sammanträde
  Till fastighetsägare Idag har inbjudan till Lantmäteriets sammanträde delats ut till radhusens brevlådor. Var god ta del av kallelsen! Kallelsen finns även i föreningens Dokumentarkiv. Styrelsen för BRF Hagen har också fått en kallelse från Lantmäteriet. Ridhästens styrelse har ansökt om ändring av anläggningsbeslutet och representant(er) från styrelsen kommer att närvara på mötet för att… Läs mer: Kallelse till Lantmäteriets sammanträde
 • Infobrev april 2024
  Viktig information Vi har bokat lokal för Lantmäteriets sammanträde angående ändring av vårt anläggningsbeslut i Rotebrokyrkan tisdag 21 maj kl. 10. Kallelsen skickas ut från Lantmäteriet. Styrelsemedlem(mar) kommer att gå på mötet för att representera föreningen. I processen för ändring av anläggningsbeslutet har vi även kommit fram till att en ändring behövs för radhusens andelstal… Läs mer: Infobrev april 2024
 • Områdesdag lördag 4 maj
  Lördagen den 4e maj träffas vi alla kl. 10.00 vid redskapsförrådet på nr 15 för vidare information om vad som skall göras under denna dag. Vi hoppas på bra anslutning då vi har en hel del att ta tag i. Det finns en åtgärdslista att arbeta efter och om det är några punkter som inte… Läs mer: Områdesdag lördag 4 maj
 • Infobrev angående brevlådorna för radhusen
  Vårt ärende för att lägga in postboxarna i anläggningsbeslutet så att föreningen kan upprätta brevlådesamlingar har nu påbörjats hos Lantmäteriet. Kontakt vid frågor Handläggaren på Lantmäteriet ber att man endast kontaktar Ridhästens styrelse vid frågor om hantering av ärendet. Styrelsen stämmer av med Lantmäteriet vid behov. Varje gång kontakt tas med Lantmäteriet tillför det kostnader… Läs mer: Infobrev angående brevlådorna för radhusen