Sophantering

Hushållssopor

Alla fastighetsägare som inte har ett eget sopkärl, hänvisas till sopinhägnaden vid garaget. Där finns kärl för komposterbara och icke komposterbara hushållssopor. Sophämtningen sköts av SEOM. Räkningen för detta går till varje enskild fastighetsägare. Nyckel till sopstationen kvitteras ut från styrelsen mot en deposition.

Matavfall i brunt kärl

Matavfall läggs i bruna papperspåsar som sedan slängs i de bruna komposteringskärlen. Matavfallspåsar finns att hämta i redskapsförrådet vid nr 15. Man kan låna nyckeln dit från kontaktpersonen i din länga. Inga plastpåsar får slängas i det bruna kärlet. Påshållare tillhandahålls av SEOM så saknar du en sådan kan du hämta en gratis hos dem.

Grovsopor

Grovsopor tar man själv till Hagby eller Smedby Återvinningscentral. En gång per år kommer en container att ställas upp för grovsopor. Denna container är främst ämnad för de som inte har bil och därför inte kan lämna sina grovsopor själva på återvinningscentralerna. Inga grovsopor får ställas på marken i sopinhägnaden! 

Glas- och tidningsinsamling

Samfälligheten har kärl för glas- och tidningsinsamling vid stora garaget. Plast, metall, kartonger och batterier kan du lämna i kommunens återvinningskärl, närmaste finns vid korsningen med Allévägen.

El-avfall

Elavfall som gamla tv-apparater, datorer, lampor etc (allt som har en sladd) måste du själv lämna till en avfallsanläggning. Samfälligheten ställer upp elburar för små elavfall en gång per år. Gamla vitvaror beställer du hämtning av själv från SEOM eller så ordnar du det med leverantören av nya vitvaror.

Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall lämnas in på Hagby eller Smedby Återvinningscentral. I samband med föreningens områdesdagar ställs containrar för trädgårdsavfall upp. Contrainrar fylls i första hand med områdets trädgårdsavfall. I mån av plats kan därefter eget trädgårdsavfall slängas, dock endast grenar, gräsklipp, kvistar, löv, fallfrukt och liknande. Ej jord, stenar eller grus!

Insamling av kläder

Ridhästens samfällighetsförening har startat samarbete med HumanBridge. Det finns en behållare för textilinsamling bredvid behållarna för glas och papper vid stora garaget. I denna behållare kan du lägga kläder, textilier, skor, hattar, skärp och accessoarer samt leksaker. Kom ihåg att lägga ditt bidrag i en påse först, sedan i behållaren. För mer information se humanbridge.se