Samfällighetsavgift

Samfälligheten förvaltar de gemensamma anläggningarna på Timotejvägen såsom lekplatser, gångvägar inklusive snöröjning på vintern, grönområden inklusive gräsklippning på sommaren, skötsel och renhållning, sopstation och parkering. Avgift för hyr av parkeringsplats tillkommer. För radhusen ingår även uppvärmning, vatten, avlopp, bredband 1000 Mbit/s och kabel-tv med streamingtjänst samt förvaltning av tak och hängrännor. Avgift för sophämtning och el ingår ej.

Samfällighetsavgiften bestäms årligen på årsstämman. Aviseringen av avgiften sker kvartalsvis. Avgiften betalas in för kommande månad, t ex i april betalas avgiften för maj månad.

Avgifter år 2024

Månadsavgift
2-planshus2 813:- kr/mån
3-planshus3 131:- kr/mån
Vid utebliven betalning utgår en påminnelseavgift på 60:-
ParkeringSe sidan Parkering och avgift

Harmonicentrum Sverige AB är föreningens ekonomiska förvaltare. Vid frågor angående din samfällighetsavgift (autogiro, avier, etc) så kontaktar du Harmonicentrum på onsdagar på telefonnummer: 070-365 02 26 eller via epost: ridhasten@harmonicentrum.se. Harmonicentrum hanterar Ridhästens ärende på onsdagar.

Du som medlem i samfälligheten anmäler själv till Harmonicentrum om du vill få avierna per post, epost, E-faktura eller via autogiro. Att få avierna per post kostar 50:- per avisering. Avierna skickas ut kvartalsvis. Avgifterna betalas i förskott för kommande månad.

E-faktura och autogiro

Vid E-faktura anges husets eller parkeringsplatsens objektnummer från fakturan som ”kundnummer”. Objektnummer finns på fakturan. Betalar du avgift för flera objekt så räcker det med ett objektnummer.

Ändringar gäller först från och med när nästa kvartalsavisering skickas ut om ändringen kommit in i tid (innan 15e feb/maj/aug/nov). Tills ändringen gått igenom betalar man som vanligt.

Den som vill ha sina avgifter via autogiro fyller i autogiroanmälan och postar den till Harmonicentrum:
Harmonicentrum Sverige AB
First Office
Kanalvägen 17
183 38 Täby
Tel.nr 070-365 02 26

Sänd gärna även via epost ifall att posten inte kommer fram (Harmonicentrum behöver dock originalet med namnunderskrift). Efter Harmonicentrum tagit emot underskriven anmälan går det oftast igenom inom 1-2 veckor hos banken.

Obs! Redan aviserade avgifter kommer inte att dras via autogiro direkt utan det är först vid nästa avisering som förändringen genomförs. Har det precis gjorts en avisering, tar det alltså ytterligare ett kvartal innan autogirot/e-fakturan kommer att fungera. Om det ändå inte fungerar efter genomgången process så är det något hos anmälarens bank som behöver ses över.