Bredband & TV

Bredband

I radhusens avgift till samfällighetsföreningen ingår bredband 1000 Mbit/s som levereras av Bahnhof. Fiber inkl. fiberkonverterare är indragen i alla radhus.

Vid problem kontaktas Bahnhofs kundservice på 010-510 00 00 eller https://www.bahnhof.se/support/category.

Routern (Huawei) och fiberomvandlare (Planet GT-805) av Bahnhof distribueras av Ridhästens Samfällighetsförening och tillhör fastigheten.
Vid eventuell försäljning av fastigheten ska routern och fiberomvandlaren lämnas kvar i fastigheten och den nya fastighetsägaren informeras.
Det är säljarens ansvar att ett nytt exemplar av avtalet undertecknas och lämnas in till styrelsen. En försvunnen router och/eller fiberomvandlare ersätts av fastighetsägaren enligt dagsaktuell prislista från Bahnhof.

Kabel-tv och Telenor Stream

Telenor är leverantör av tv till radhusen. Basutbudet samt Telenor Stream ingår i avgiften till samfällighetsföreningen. Kontakta Telenor om du önskar fler kanaler än vad som finns i grundutbudet. På telenor.se/mitt-telenor kan du se och betala fakturor och ändra inställningar som rör ditt personliga abonnemang. Telenor Stream nås via inloggning på Mitt Telenor.

TV levereras analogt via ert TV-uttag. Digitalt alternativ finns och kräver en box. En box per hushåll (Canal Digital, 2013) har tidigare delats ut. Från och med 1 november 2019 kan man vid problem beställa en ny lånebox från Telenor. Behöver du låna en ny box kontaktar du själv Telenor, mer om detta finns i infobrevet nedan. Den gamla tv-boxen ska returneras till Telenor. Om man inte kan returnera en tv-box blir man ersättningsskyldig hos Telenor.