Nyheter

Infobrev augusti 2023

Råttor i området! Vi har konstaterat att det finns råttor på flera platser i vårt bostadsområde. Bon har hittats under altaner och råttor har setts i rabatter och vid sopstationen. Vi uppmanar alla att leta efter råttspår vid era bostäder – avföring, gnagspår, hål, tassavtryck osv. Hundar kan också indikera genom att skälla eller visa …

Infobrev augusti 2023 Läs mer »

Spolning av radhusens stuprör och dagvattenledningar framflyttat till torsdag 7 augusti!

Med framflyttat start på måndag 7 augusti kommer företaget Ohlssons AB spola dagvattenledningar från radhusens stuprör i marknivå. Arbetat beräknas pågå i cirka en-två veckor. Företaget behöver ha tillgång till alla stuprör både på fram- och baksidan av radhuslängorna. Det betyder att de kommer in på tomterna och att spolbil kommer att finnas på vägen …

Spolning av radhusens stuprör och dagvattenledningar framflyttat till torsdag 7 augusti! Läs mer »

Infobrev juni 2023

Protokollet från årsstämman Protokollet av årsstämman finns nu på hemsidan i dokumentarkivet. Det finns även tillhanda elektroniskt hos styrelsen. Protokollet delas som vanligt ut till längans kontaktperson med cirkulationslista. Fråga din kontaktperson/grannar om protokollet inte kommer till dig. Trivsel- och områdesregler Nu när sommaren är här så vill vi påminna om de trivsel- och områdesregler …

Infobrev juni 2023 Läs mer »

Spolning av radhusens stuprör och dagvattenledningar

Start: Torsdag 8 juni Med start på torsdag 8 juni kommer företaget Ohlssons AB spola dagvattenledningar från radhusens stuprör i marknivå. Arbetat beräknas pågå i cirka en vecka. Företaget behöver ha tillgång till alla stuprör både på fram- och baksidan av radhuslängorna. Det betyder att de kommer in på tomterna och att spolbil kommer att …

Spolning av radhusens stuprör och dagvattenledningar Läs mer »

Infobrev maj 2023

Lyckad områdesdag – stort tack! Tack för den stora uppslutningen på vårens områdesdag! Årsstämman – tisdagen den 30 maj kl. 19.00 Årsstämman hålls i matsalen på Mikaelskolan, Ebba Brahes väg 1A i Rotebro. Kallelsen till årsstämman delas ut till samtliga boenden på Timotejvägen. I år delas årsredovisningen för 2022 inte ut tillsammans med kallelsen utan …

Infobrev maj 2023 Läs mer »

Våren är här

Dags att sopa bort vinterns grus. På onsdag den 3 maj från cirka kl. 12:00 börjar Crafttech att sopa gruset på parkeringen. Du som hyr parkeringsplats bör flytta din bil alternativt själv sopa ut sand och grus till mitten av vägen så att det kan sopas upp av maskinerna som rör sig på alla fria, …

Våren är här Läs mer »

Infobrev mars 2023

Årsstämman hålls tisdagen 30 maj i Mikaelskolan. Dags för valberedningen att värva nya styrelsemedlemmar. Biltvättplatserna stängs av permanent. Radhusens stuprör kommer att spolas under våren.

Infobrev januari 2023

Avgifter för 2023 Avgiftshöjningen som skulle ha trätts i kraft den 1 januari missades att avisera till första kvartalet 2023. Justeringen kommer till nästa kvartal. Om föreningen Alla radhusägare på Timotejvägen samt BRF Hagen ingår i Samfällighetsförening Ridhästen. Samfälligheten förvaltar de gemensamma anläggningarna på Timotejvägen såsom lekplatser, gångvägar inklusive snöröjning på vintern, grönområden inklusive gräsklippning …

Infobrev januari 2023 Läs mer »

Infobrev december 2022

Ny kassör Föreningen har fått en ny kassör då tidigare kassören har lämnat sitt uppdrag i styrelsen p.g.a. flytt. Styrelsemedlem Adrian Macoveanu har tagit över kassörsrollen. Extrastämman 2022 Protokollet från extrastämman angående ändring av anläggningsbeslut har delats ut till varje längans kontaktperson. Protokollet är även tillgängligt på hemsidan eller via mejl, kontakta styrelsen i så …

Infobrev december 2022 Läs mer »