Nyheter

Infobrev mars

Extra stämma om laddplatser Styrelsen förbereder för att kalla till en extra stämma gällande laddplatser. På grund av gällande restriktioner hålls mötet utomhus med ett digitalt frågetillfälle innan. En kallelse med utförlig information om tillvägagångssätt samt styrelsens framställning delas ut till brevlådorna i början av april. Notera dessa datum: Extra stämma söndag 25 april, basketplanen, …

Infobrev mars Läs mer »

Infobrev februari

Parkeringsövervakning, P-skiva och avgift införs Fr.o.m. början av mars börjar Securitas att parkeringsövervaka besöksparkeringen och Timotejvägens bostadsområde. I samband med detta införs ändringar för gästparkeringen. För mellersta parkeringen tillåts 2 timmars gratis parkering med P-skiva. På norra och södra parkeringen erbjuds möjlighet att parkera gratis de första 2 timmarna och längre mot en avgift på …

Infobrev februari Läs mer »

Infobrev januari

Föreningsstämma och motioner Coronaviruset fortsätter att plåga landet och i dagsläget är det oklart vilka konsekvenser det kan få för Ridhästens årsstämma. Hur som helst förbereder styrelsen årsstämman som vanligt. Enligt Ridhästens stadgar ska årsstämman hållas i maj och kallelse med handlingarna delas ut till alla medlemmar senast två veckor innan stämman. Det betyder också …

Infobrev januari Läs mer »

Andra infobrevet i december

Ändrad hantering av nycklar till sopstationen Styrelsen vill informera om att nycklar till radhusens gemensamma sopstation i fortsättningen ska lämnas in till styrelsen vid avflyttning. Köparen kan därefter kvittera ut nycklar mot en deposition à 500 kr/st. Säljaren och styrelsen kommer överens om hur och när nycklarna ska lämnas in. Styrelsen kan nås via mejl …

Andra infobrevet i december Läs mer »

Infobrev december

Områdesdag – tack Tack till er som var med och städade och fixade i området på vår områdesdag den 17 oktober. Tänk så fint man kan göra när man hjälps åt! Stort tack till Lasse för eftermiddagstävlingen för barnen samt för att ha ordnat ett tennisbord som redan blivit en uppskattad tillgång! Inlämning av lånad …

Infobrev december Läs mer »

Renovering enskilda garagen

Från den 16e november tills den 6e december kommer taken på de enskilda garagen att renoveras. Under denna tid kommer delar av gästparkeringen att tas i anspråk som hyrda parkeringsplatser. Vänligen uppmana era gäster att vara observanta på skyltningen. Även tvättplatserna kommer under garagerenoveringen att tas i anspråk och kommer därmed vara avstängda från och …

Renovering enskilda garagen Läs mer »

Infobrev oktober

Områdesdag 17 oktober Nu på lördag den 17 oktober kommer föreningen att hålla höstens områdesdag. Då kan vi gemensamt hjälpas åt att förbereda våra gemensamma grönområden för vintern, även lekplatser och sopstationen behöver skötsel. Genom en arbetsinsats av oss boende på Timotejvägen hjälper vi till att öka trivseln i området och hålla kostnader nere. Som …

Infobrev oktober Läs mer »