Nyheter

Beslut från Lantmäteriet

Hej! Lantmäteriet har nu fattat beslut i ärende gällande omprövning berörande Rotebro GA:1 och GA:2. Lantmäteriet har beviljat följande ändringar i Ridhästens anläggningsbeslut: Sakägare och myndigheter med rätt att överklaga fått en underrättelse om besluten, se Mina sidor på Lantmäteriet. Ifall man vill överklaga beslutet kan det göras skriftligt till Lantmäteriet. Skrivelsen måste ha kommit […]

Beslut från Lantmäteriet Läs mer »

Infobrev juni 2024

Protokoll från årsstämman Protokollet från årsstämman finns nu publicerat på hemsidan. Protokollet kommer inte att cirkulera runt i längan som det gjort tidigare år. Önskar man att läsa en papperskopia kontakta styrelsen. Stämman tog beslut om avgiftshöjning för 2025 samt godkände förslaget på nya stadgar. En ansökan om stadgeändringar kommer att skickas in till Lantmäteriet.

Infobrev juni 2024 Läs mer »

Kallelse till Lantmäteriets sammanträde

Till fastighetsägare Idag har inbjudan till Lantmäteriets sammanträde delats ut till radhusens brevlådor. Var god ta del av kallelsen! Kallelsen finns även i föreningens Dokumentarkiv. Styrelsen för BRF Hagen har också fått en kallelse från Lantmäteriet. Ridhästens styrelse har ansökt om ändring av anläggningsbeslutet och representant(er) från styrelsen kommer att närvara på mötet för att

Kallelse till Lantmäteriets sammanträde Läs mer »

Infobrev april 2024

Viktig information Vi har bokat lokal för Lantmäteriets sammanträde angående ändring av vårt anläggningsbeslut i Rotebrokyrkan tisdag 21 maj kl. 10. Kallelsen skickas ut från Lantmäteriet. Styrelsemedlem(mar) kommer att gå på mötet för att representera föreningen. I processen för ändring av anläggningsbeslutet har vi även kommit fram till att en ändring behövs för radhusens andelstal

Infobrev april 2024 Läs mer »

Infobrev angående brevlådorna för radhusen

Vårt ärende för att lägga in postboxarna i anläggningsbeslutet så att föreningen kan upprätta brevlådesamlingar har nu påbörjats hos Lantmäteriet. Kontakt vid frågor Handläggaren på Lantmäteriet ber att man endast kontaktar Ridhästens styrelse vid frågor om hantering av ärendet. Styrelsen stämmer av med Lantmäteriet vid behov. Varje gång kontakt tas med Lantmäteriet tillför det kostnader

Infobrev angående brevlådorna för radhusen Läs mer »

Infobrev mars 2024

Årsstämman Datum för Ridhästens årsstämma är torsdag den 30 maj. Vi kan liksom förra år hålla stämman i Mikaelskolans matsal. Kallelsen kommer att delas ut senast två veckor innan mötet. Valberedningen Valberedningsarbetet har inletts och kontaktpersoner i radhusen har nu i uppgift att ta fram förslag till intern revisor och styrelsemedlemmar inför årsmötet torsdagen den

Infobrev mars 2024 Läs mer »

Infobrev februari 2024

Motioner till årsstämman Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 2024. På hemsidan finns mer information och en mall för motioner. Parkeringen Styrelsen arbetar kontinuerligt med allt som rör parkeringen. Vi kommer nu att dela ut ett infobrev om parkeringen i allas brevlådor (radhus och lägenheter). Vänligen läs

Infobrev februari 2024 Läs mer »