webbadministratör

Infobrev november 2023

Först ett stort tack till alla som var med och städade och fixade i området på vår gemensamma områdesdag i oktober! På våra områdesdagar kan du göra en insats för föreningen och öka trivseln i vårt område. Det är också ett bra tillfälle att lära känna varandra och styrelsemedlemmar. Grovsopscontainer onsdag 15e november En container …

Infobrev november 2023 Läs mer »

Infobrev oktober 2023

Gårdsstädning lördag den 14 oktober Lördagen den 14 oktober inbjuds alla boende på Timotejvägen att vara med och höststäda våra gemensamsamma ytor. Gårdsdagen gäller för både Ridhästens medlemmar samt BRF Hagen. Vi börjar med samling kl. 10 vid redskapsförrådet i tunnelportalen på nr 15. Då går vi igenom arbetslistan och delar ut verktyg. Ta gärna …

Infobrev oktober 2023 Läs mer »

Infobrev augusti 2023

Råttor i området! Vi har konstaterat att det finns råttor på flera platser i vårt bostadsområde. Bon har hittats under altaner och råttor har setts i rabatter och vid sopstationen. Vi uppmanar alla att leta efter råttspår vid era bostäder – avföring, gnagspår, hål, tassavtryck osv. Hundar kan också indikera genom att skälla eller visa …

Infobrev augusti 2023 Läs mer »

Spolning av radhusens stuprör och dagvattenledningar framflyttat till torsdag 7 augusti!

Med framflyttat start på måndag 7 augusti kommer företaget Ohlssons AB spola dagvattenledningar från radhusens stuprör i marknivå. Arbetat beräknas pågå i cirka en-två veckor. Företaget behöver ha tillgång till alla stuprör både på fram- och baksidan av radhuslängorna. Det betyder att de kommer in på tomterna och att spolbil kommer att finnas på vägen …

Spolning av radhusens stuprör och dagvattenledningar framflyttat till torsdag 7 augusti! Läs mer »

Infobrev juni 2023

Protokollet från årsstämman Protokollet av årsstämman finns nu på hemsidan i dokumentarkivet. Det finns även tillhanda elektroniskt hos styrelsen. Protokollet delas som vanligt ut till längans kontaktperson med cirkulationslista. Fråga din kontaktperson/grannar om protokollet inte kommer till dig. Trivsel- och områdesregler Nu när sommaren är här så vill vi påminna om de trivsel- och områdesregler …

Infobrev juni 2023 Läs mer »

Spolning av radhusens stuprör och dagvattenledningar

Start: Torsdag 8 juni Med start på torsdag 8 juni kommer företaget Ohlssons AB spola dagvattenledningar från radhusens stuprör i marknivå. Arbetat beräknas pågå i cirka en vecka. Företaget behöver ha tillgång till alla stuprör både på fram- och baksidan av radhuslängorna. Det betyder att de kommer in på tomterna och att spolbil kommer att …

Spolning av radhusens stuprör och dagvattenledningar Läs mer »

Infobrev maj 2023

Lyckad områdesdag – stort tack! Tack för den stora uppslutningen på vårens områdesdag! Årsstämman – tisdagen den 30 maj kl. 19.00 Årsstämman hålls i matsalen på Mikaelskolan, Ebba Brahes väg 1A i Rotebro. Kallelsen till årsstämman delas ut till samtliga boenden på Timotejvägen. I år delas årsredovisningen för 2022 inte ut tillsammans med kallelsen utan …

Infobrev maj 2023 Läs mer »

Våren är här

Dags att sopa bort vinterns grus. På onsdag den 3 maj från cirka kl. 12:00 börjar Crafttech att sopa gruset på parkeringen. Du som hyr parkeringsplats bör flytta din bil alternativt själv sopa ut sand och grus till mitten av vägen så att det kan sopas upp av maskinerna som rör sig på alla fria, …

Våren är här Läs mer »

Infobrev mars 2023

Årsstämman hålls tisdagen 30 maj i Mikaelskolan. Dags för valberedningen att värva nya styrelsemedlemmar. Biltvättplatserna stängs av permanent. Radhusens stuprör kommer att spolas under våren.