webbadministratör

Infobrev maj 2023

Lyckad områdesdag – stort tack! Tack för den stora uppslutningen på vårens områdesdag! Årsstämman – tisdagen den 30 maj kl. 19.00 Årsstämman hålls i matsalen på Mikaelskolan, Ebba Brahes väg 1A i Rotebro. Kallelsen till årsstämman delas ut till samtliga boenden på Timotejvägen. I år delas årsredovisningen för 2022 inte ut tillsammans med kallelsen utan …

Infobrev maj 2023 Läs mer »

Våren är här

Dags att sopa bort vinterns grus. På onsdag den 3 maj från cirka kl. 12:00 börjar Crafttech att sopa gruset på parkeringen. Du som hyr parkeringsplats bör flytta din bil alternativt själv sopa ut sand och grus till mitten av vägen så att det kan sopas upp av maskinerna som rör sig på alla fria, …

Våren är här Läs mer »

Infobrev mars 2023

Årsstämman hålls tisdagen 30 maj i Mikaelskolan. Dags för valberedningen att värva nya styrelsemedlemmar. Biltvättplatserna stängs av permanent. Radhusens stuprör kommer att spolas under våren.

Infobrev januari 2023

Avgifter för 2023 Avgiftshöjningen som skulle ha trätts i kraft den 1 januari missades att avisera till första kvartalet 2023. Justeringen kommer till nästa kvartal. Om föreningen Alla radhusägare på Timotejvägen samt BRF Hagen ingår i Samfällighetsförening Ridhästen. Samfälligheten förvaltar de gemensamma anläggningarna på Timotejvägen såsom lekplatser, gångvägar inklusive snöröjning på vintern, grönområden inklusive gräsklippning …

Infobrev januari 2023 Läs mer »

Infobrev december 2022

Ny kassör Föreningen har fått en ny kassör då tidigare kassören har lämnat sitt uppdrag i styrelsen p.g.a. flytt. Styrelsemedlem Adrian Macoveanu har tagit över kassörsrollen. Extrastämman 2022 Protokollet från extrastämman angående ändring av anläggningsbeslut har delats ut till varje längans kontaktperson. Protokollet är även tillgängligt på hemsidan eller via mejl, kontakta styrelsen i så …

Infobrev december 2022 Läs mer »

Infobrev november 2022

Tack till alla som var med och städade och fixade i området på vår områdesdag den 22 oktober! Det uppskattas! Extrastämma 24 november Ridhästens styrelse kallar till en extra föreningsstämma för omröstning om ändring av anläggningsbeslutet för GA:1, med anledning av framtida förändring i postutdelningen till Timotejvägen 17 till 136. Samtidigt föreslår styrelsen även en …

Infobrev november 2022 Läs mer »

Infobrev oktober 2022

Områdesdag lördag 22 oktober På lördag håller föreningen den gemensamma områdesdagen! Vi samlas kl. 10 vid redskapsförrådet för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. I år fokuserar vi på nedklippning av syrenhäck på utvalda platser, uppsättning av nya skyltar på områdets stolpar, sopning av löv på utvalda platser samt krattning av lekplatserna, rensa sandlådan på kattbajs …

Infobrev oktober 2022 Läs mer »

Infobrev september 2022

Renovering stora lekplatsen – lekplatsen avstängd Starten av lekplatsrenoveringen har försenats till slutet av vecka 39 eller veckan därpå. Stora lekplatsen kommer att vara avstängd under hela byggtiden och fram tills den är besiktigad och godkänd. Det är förbudet att låta barn leka på stora lekplatsen under denna tid. Belysningsprojektet Styrelsen har tagit beslut att …

Infobrev september 2022 Läs mer »

Infobrev augusti 2022

Renovering stora lekplatsen – lekplatsen avstängd Vecka 38 drar renoveringen av stora lekplatsen igång. Gungorna byts ut och nya lekredskap tillkommer. Under arbetstiden är lekplatsen avstängd för lek till och med att den är besiktigad och godkänd. Vänligen informera era barn om detta! Godset för de nya lekställningarna levereras till området vecka 37 och kommer …

Infobrev augusti 2022 Läs mer »