webbadministratör

Kallelse till Lantmäteriets sammanträde

Till fastighetsägare Idag har inbjudan till Lantmäteriets sammanträde delats ut till radhusens brevlådor. Var god ta del av kallelsen! Kallelsen finns även i föreningens Dokumentarkiv. Styrelsen för BRF Hagen har också fått en kallelse från Lantmäteriet. Ridhästens styrelse har ansökt om ändring av anläggningsbeslutet och representant(er) från styrelsen kommer att närvara på mötet för att

Kallelse till Lantmäteriets sammanträde Läs mer »

Infobrev april 2024

Viktig information Vi har bokat lokal för Lantmäteriets sammanträde angående ändring av vårt anläggningsbeslut i Rotebrokyrkan tisdag 21 maj kl. 10. Kallelsen skickas ut från Lantmäteriet. Styrelsemedlem(mar) kommer att gå på mötet för att representera föreningen. I processen för ändring av anläggningsbeslutet har vi även kommit fram till att en ändring behövs för radhusens andelstal

Infobrev april 2024 Läs mer »

Infobrev angående brevlådorna för radhusen

Vårt ärende för att lägga in postboxarna i anläggningsbeslutet så att föreningen kan upprätta brevlådesamlingar har nu påbörjats hos Lantmäteriet. Kontakt vid frågor Handläggaren på Lantmäteriet ber att man endast kontaktar Ridhästens styrelse vid frågor om hantering av ärendet. Styrelsen stämmer av med Lantmäteriet vid behov. Varje gång kontakt tas med Lantmäteriet tillför det kostnader

Infobrev angående brevlådorna för radhusen Läs mer »

Infobrev mars 2024

Årsstämman Datum för Ridhästens årsstämma är torsdag den 30 maj. Vi kan liksom förra år hålla stämman i Mikaelskolans matsal. Kallelsen kommer att delas ut senast två veckor innan mötet. Valberedningen Valberedningsarbetet har inletts och kontaktpersoner i radhusen har nu i uppgift att ta fram förslag till intern revisor och styrelsemedlemmar inför årsmötet torsdagen den

Infobrev mars 2024 Läs mer »

Infobrev februari 2024

Motioner till årsstämman Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 2024. På hemsidan finns mer information och en mall för motioner. Parkeringen Styrelsen arbetar kontinuerligt med allt som rör parkeringen. Vi kommer nu att dela ut ett infobrev om parkeringen i allas brevlådor (radhus och lägenheter). Vänligen läs

Infobrev februari 2024 Läs mer »

Infobrev januari 2024

Jubileumsår för Ridhästen och Hagen Våra fastigheter fyller 50 i år och det vill vi uppmärksamma! Styrelsen har några idéer men måste hålla sig inom ramen för förvaltningen av våra gemensamma anläggningar. Med det sagt vill vi efterhöra om det finns intresse hos medlemmarna i föreningen att anordna någonting med anledning av jubileumsåret. Kanske en

Infobrev januari 2024 Läs mer »

Infobrev december 2023

Avgiftsfri besöksparkering under jul-nyår Ridhästens styrelse har kommit överens med Securitas att besökande till Timotejvägen kan  parkera gratis på besöksparkeringen under perioden 24/12 2023 till och med 1/1 2024. Den 2/1 gäller avgift och p-skiva igen. Det går dock inte att visa detta i Easypark-appen, så man får meddela sina gäster att man ej behöver

Infobrev december 2023 Läs mer »

Infobrev november 2023

Först ett stort tack till alla som var med och städade och fixade i området på vår gemensamma områdesdag i oktober! På våra områdesdagar kan du göra en insats för föreningen och öka trivseln i vårt område. Det är också ett bra tillfälle att lära känna varandra och styrelsemedlemmar. Grovsopscontainer onsdag 15e november En container

Infobrev november 2023 Läs mer »