Nyheter

Spolning av radhusens stuprör och dagvattenledningar

Start: Torsdag 8 juni Med start på torsdag 8 juni kommer företaget Ohlssons AB spola dagvattenledningar från radhusens stuprör i marknivå. Arbetat beräknas pågå i cirka en vecka. Företaget behöver ha tillgång till alla stuprör både på fram- och baksidan av radhuslängorna. Det betyder att de kommer in på tomterna och att spolbil kommer att […]

Spolning av radhusens stuprör och dagvattenledningar Läs mer »

Infobrev maj 2023

Lyckad områdesdag – stort tack! Tack för den stora uppslutningen på vårens områdesdag! Årsstämman – tisdagen den 30 maj kl. 19.00 Årsstämman hålls i matsalen på Mikaelskolan, Ebba Brahes väg 1A i Rotebro. Kallelsen till årsstämman delas ut till samtliga boenden på Timotejvägen. I år delas årsredovisningen för 2022 inte ut tillsammans med kallelsen utan

Infobrev maj 2023 Läs mer »

Våren är här

Dags att sopa bort vinterns grus. På onsdag den 3 maj från cirka kl. 12:00 börjar Crafttech att sopa gruset på parkeringen. Du som hyr parkeringsplats bör flytta din bil alternativt själv sopa ut sand och grus till mitten av vägen så att det kan sopas upp av maskinerna som rör sig på alla fria,

Våren är här Läs mer »

Infobrev januari 2023

Avgifter för 2023 Avgiftshöjningen som skulle ha trätts i kraft den 1 januari missades att avisera till första kvartalet 2023. Justeringen kommer till nästa kvartal. Om föreningen Alla radhusägare på Timotejvägen samt BRF Hagen ingår i Samfällighetsförening Ridhästen. Samfälligheten förvaltar de gemensamma anläggningarna på Timotejvägen såsom lekplatser, gångvägar inklusive snöröjning på vintern, grönområden inklusive gräsklippning

Infobrev januari 2023 Läs mer »

Infobrev december 2022

Ny kassör Föreningen har fått en ny kassör då tidigare kassören har lämnat sitt uppdrag i styrelsen p.g.a. flytt. Styrelsemedlem Adrian Macoveanu har tagit över kassörsrollen. Extrastämman 2022 Protokollet från extrastämman angående ändring av anläggningsbeslut har delats ut till varje längans kontaktperson. Protokollet är även tillgängligt på hemsidan eller via mejl, kontakta styrelsen i så

Infobrev december 2022 Läs mer »

Infobrev november 2022

Tack till alla som var med och städade och fixade i området på vår områdesdag den 22 oktober! Det uppskattas! Extrastämma 24 november Ridhästens styrelse kallar till en extra föreningsstämma för omröstning om ändring av anläggningsbeslutet för GA:1, med anledning av framtida förändring i postutdelningen till Timotejvägen 17 till 136. Samtidigt föreslår styrelsen även en

Infobrev november 2022 Läs mer »

Infobrev oktober 2022

Områdesdag lördag 22 oktober På lördag håller föreningen den gemensamma områdesdagen! Vi samlas kl. 10 vid redskapsförrådet för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. I år fokuserar vi på nedklippning av syrenhäck på utvalda platser, uppsättning av nya skyltar på områdets stolpar, sopning av löv på utvalda platser samt krattning av lekplatserna, rensa sandlådan på kattbajs

Infobrev oktober 2022 Läs mer »

Infobrev september 2022

Renovering stora lekplatsen – lekplatsen avstängd Starten av lekplatsrenoveringen har försenats till slutet av vecka 39 eller veckan därpå. Stora lekplatsen kommer att vara avstängd under hela byggtiden och fram tills den är besiktigad och godkänd. Det är förbudet att låta barn leka på stora lekplatsen under denna tid. Belysningsprojektet Styrelsen har tagit beslut att

Infobrev september 2022 Läs mer »