Infobrev juni 2024

Protokoll från årsstämman

Protokollet från årsstämman finns nu publicerat på hemsidan. Protokollet kommer inte att cirkulera runt i längan som det gjort tidigare år. Önskar man att läsa en papperskopia kontakta styrelsen. Stämman tog beslut om avgiftshöjning för 2025 samt godkände förslaget på nya stadgar. En ansökan om stadgeändringar kommer att skickas in till Lantmäteriet.

Områdesdagen

Tack alla som kom ut och arbetade på områdesdagen! Mycket blev gjort. I stort sett alla nummerskyltar byttes ut på parkeringen. På de platserna där man inte kunde byta görs nya försök under sommaren. Ett nytt spännande område för barn att utforska, har skapats bredvid lekplatsen. Här finns pallkragar med bärbuskar och även en och annan skulptur. Styrelsen bjöd på glass och fika vid dagens slut. Det är fritt att plocka från frukt och grönsaker som odlas i de pallkragarna som finns här och där längs med gångstigen i mitten av området.

Sommarjobbare

I år kommer några ungdomar från Timotejvägen få sommarjobba med trädgård- och skötselarbete i föreningen. Arbetet utförs under vecka 25 och 26 och tjänsterna är tillsatta. 

Åtgärder mot råttor

Det finns råttor i området. Kolla lite extra på din tomt och under altan efter spår. Kontakta ditt försäkringsbolag för skadedjursbekämpning om du ser tecken på skadedjur.

Körning inom området

Av hänsyn till alla boende och säkerheten för lekande barn måste bilkörning och all annan fordonstrafik kraftigt minimeras och saktas ner på gångarna inom området. Tänk efter en extra gång om du verkligen måste köra in på området. De gånger tillfället kräver bilkörning inom området gäller kryphastighet och att bilen omgående körs tillbaka! Krypfart gäller även elsparkcykel där hastigheten oftast är lite för högt för området. Prata gärna direkt med de som kör fort. Hänvisa leveransbilar till mötesplats utanför längorna. Kom även ihåg att det alltid måste vara fri väg för utryckningsfordon.

Trevlig sommar önskar
Ridhästens styrelse