Infobrev april 2024

Viktig information

Vi har bokat lokal för Lantmäteriets sammanträde angående ändring av vårt anläggningsbeslut i Rotebrokyrkan tisdag 21 maj kl. 10. Kallelsen skickas ut från Lantmäteriet. Styrelsemedlem(mar) kommer att gå på mötet för att representera föreningen.

I processen för ändring av anläggningsbeslutet har vi även kommit fram till att en ändring behövs för radhusens andelstal i GA:2. Detta skulle ha gjorts redan förra gången man ändrade i anläggningsbeslut för GA:2. Styrelsen yrkar nu för att detta rättas till denna gång. Kort sagt innebär det att varje radhus får samma andel i GA:2 vilket då återspeglar hur vår förening bedrivs i praktiken. Det innebär ingen ändring för BRF Hagens del eller för radhusens andelstal i GA:1.

Under året har vi även jobbat på en uppdatering av våra stadgar. Lantmäteriet uppdaterade sina normalstadgar för ett par år sedan och det rekommenderas att man följer normalstadgarna. Det handlar mest om modernisering av språket och i vissa paragrafer har formuleringen förbättrats/utökats. Vi har följt de nya normalstadgarna och lagt in de delarna som är specifika och unika för Ridhästens förening.

I och med att vårt anläggningsbeslut nu snart kommer att ändras, behöver vi även uppdatera våra stadgar så att stadgar och anläggningsbeslut stämmer överens med varandra. Förslaget till de nya stadgarna kommer att behandlas på kommande årsstämma och finns då tillgängligt tillsammans med de övriga handlingarna till stämman.

Ridhästens årsstämma torsdag 30 maj

Årsstämman hålls i Mikaelskolans matsal. Dörren till skolan öppnas kl. 18.30. Stämman börjar kl. 19 och måste vara klar innan skolans nattlarm aktiveras. Vänligen kom i god tid så du hinner skriva in dig på röstlängden innan kl. 19 och vi kan starta mötet i tid.

Parkeringen

Efter infobrevet om parkeringsplatser som delades ut till alla hushåll i februari har vår parkeringsansvarig följt upp detta och kontaktat dem flesta på väntelistan med gott resultat. Vi har nu minskat köerna och även fått ut ett antal parkeringsplatser att hyra ut till väntade. I vår förening har vi tyvärr inte lika många parkeringsplatser som antal bostäder. Därför är det svårt för styrelsen att kunna hyra ut flera platser till en och samma hushåll och då vi inte kan ändra på det, behöver man som boende ta hänsyn till detta. Lediga platser prioriteras till hushåll som helt står utan p-plats men innehar en bil.

Åtgärder mot råttor

Vi har sett ökad aktivitet av råttor i vårt område. För att undvika att detta eskalerar så behöver vi alla hjälpas åt. BRF Hagen har anlitat Anticimex som ställt ut fällor i området, men alla måste hjälpas åt och följa dessa råd:

  • Mata ej fåglar på tomten eller utanför lägenheterna. Spillet drar åt sig råttorna och därför är det inte tillåtet enligt föreningens ordningsregler.
  • Släng inte avfall i en soptunna som är så full att locket inte går att stänga. Detta gäller såväl de utomhustunnorna i området som radhusens sopstation.
  • Håll det rent och snyggt i trädgården. Plocka undan eventuell fallfrukt.
  • Det är inte tillåtet att ha kompost på tomten. Man får ej lägga ut matavfall på sin tomt som ”kompost”. En utomhuskompost kräver tillstånd från Sollentuna kommun och med tanke på trångheten i vårt område kommer sådant tillstånd inte att utfärdas av kommunen.
  • Undvik att ha träd och buskar längs husväggarna. Växtlighet ger råttorna skydd och döljer deras hål vilket till exempel gör det enklare för dem att bygga bo eller ta sig in i huset.

Åtgärd på utomhusparkeringen under områdesdagen lördag 4 maj!

På områdesdagen kommer nummerskyltarna på p-platserna att bytas ut. Vi önskar därför att alla parkera sin bil lite längre ifrån p-liggaren så vi kommer åt skyltarna. Detta gäller alla utomhusplatserna. Garaget kommer att göras en senare gång.

Se separat infobladet om områdesdagen. Områdesdagen berör alla boenden på Timotejvägen, då man som boende är medlem i Ridhästens förening och man är välkommen att delta så vi kan hålla nere på arbetskostnader för underhållet av området.

Med vänlig hälsning

Ridhästens styrelse