Kallelse till Lantmäteriets sammanträde

Till fastighetsägare

Idag har inbjudan till Lantmäteriets sammanträde delats ut till radhusens brevlådor. Var god ta del av kallelsen! Kallelsen finns även i föreningens Dokumentarkiv. Styrelsen för BRF Hagen har också fått en kallelse från Lantmäteriet.

Ridhästens styrelse har ansökt om ändring av anläggningsbeslutet och representant(er) från styrelsen kommer att närvara på mötet för att företräda föreningen.

Dagordning för sammanträdet

Vid sammanträdet kommer Lantmäteriet att gå igenom följande:

  • Omprövning av Rotebro ga:1 avseende tillägg av brevlådesamlingar.
  • Omprövning av Rotebro ga:2 avseende ta bort utrymme för källsortering av grovsopor.
  • Ändring av radhusens andelstal i Rotebro ga:2.
När?21 maj 2024 kl. 10.15 – ca 12.00
Var?Rotebrokyrkan (Ytterbyvägen 4 E Sollentuna)

Vi önskar veta hur många som kommer. Meddela därför styrelsen senast den 10 maj om du kommer till sammanträdet. Mejla till info@ridhasten.se eller lägg en lapp i föreningens postlåda på Timotejvägen 14.

Med vänlig hälsning

Ridhästens styrelse och Lantmäteriet