Infobrev maj 2023

Lyckad områdesdag – stort tack!

Tack för den stora uppslutningen på vårens områdesdag!

Årsstämman – tisdagen den 30 maj kl. 19.00

Årsstämman hålls i matsalen på Mikaelskolan, Ebba Brahes väg 1A i Rotebro. Kallelsen till årsstämman delas ut till samtliga boenden på Timotejvägen. I år delas årsredovisningen för 2022 inte ut tillsammans med kallelsen utan den finns att läsa på föreningens hemsida.

Dokumentarkiv och nyhetsbrev

Via Ridhästens hemsida kan du anmäla dig till att få styrelsens nyhetsbrev elektroniskt. I samband med detta får du även tillgång till dokumentarkivet på hemsidan med stämmoprotokoll och årsredovisningar. Om du vid tidigare anmälan till nyhetsbrevet inte har fått ett lösenord till dokumentarkivet kan du mejla styrelsen. Kontroll görs mot prenumeration på nyhetsbrevet. Vi önskar att varje radhusägare prenumererar sig då detta underlättar kommunikationen, till exempel när information behöver gå ut snabbt.

Vattenavstängning för radhusen – tisdag 16 maj

Tisdag den 16 maj kommer vattnet till radhusen stängas av under dagen p.g.a. åtgärd i undercentralen/vattensystemet. Avstängningen beräknas pågå stora delen av dagen med start kl. 8.30 och i minst 4 timmar framåt.

Inga studsmattor på samfällighetens mark

Den mark som ingår i samfälligheten förvaltas av samfällighetens styrelse och får inte tas i anspråk av en eller några enskilda medlemmar för privat bruk. Studsmattor får inte ställas upp på samfälld (gemensam) mark. De betraktas som lekredskap och föreningen kan därför bli ytterst ansvarig för säkerhet och skötsel i linje med de allmänt tillgängliga lekplatserna. Därför får man inte ställa ut studsmattor eller annan utrustning på de gemensamma ytorna. Man får inte heller hindra gräsklippningen som utförs av vår entreprenör.

Med vänliga hälsningar,

Ridhästens styrelse