Våren är här

Dags att sopa bort vinterns grus.

På onsdag den 3 maj från cirka kl. 12:00 börjar Crafttech att sopa gruset på parkeringen.

Du som hyr parkeringsplats bör flytta din bil alternativt själv sopa ut sand och grus till mitten av vägen så att det kan sopas upp av maskinerna som rör sig på alla fria, asfalterade ytor.

Dagen efter sopas området. Sopa gärna ut gruset från din egen tomt. Personal kommer att gå runt i området och blåsa fram grus så lite buller och damm är att räkna med.

Med vänlig hälsning

Ridhästens styrelse