Infobrev oktober 2022

Områdesdag lördag 22 oktober

På lördag håller föreningen den gemensamma områdesdagen! Vi samlas kl. 10 vid redskapsförrådet för genomgång och fördelning av arbetsuppgifter. I år fokuserar vi på nedklippning av syrenhäck på utvalda platser, uppsättning av nya skyltar på områdets stolpar, sopning av löv på utvalda platser samt krattning av lekplatserna, rensa sandlådan på kattbajs m.m. Genom en arbetsinsats av oss boende på Timotejvägen hjälper vi till att öka trivseln i området, vi utför renoveringsbehov och håller kostnader nere.

Åtgärd av taken på enskilda garagen vecka 43 – vecka 45

Med start onsdag vecka 43 och 3 veckor framåt kommer taken på de enskilda garagen åtgärdas. Först ut är norra längan, sedan mitten och slutligen södra garagelängan. Plåten lyfts, det reglas upp och isoleringen tas bort innan plåten läggs tillbaka. Parkeringsansvarig Henok kommer att informera berörda hyresgäster. En del av besöksparkeringen kommer att tas i språk som alternativ p-plats för smågaragen under arbetets gång.

Stora lekplatsen avstängd

Stora lekplatsen har nu fått de nya lekställningarna. Lekplatsen är dock fortfarande avstängd tills den är besiktigad och godkänd. Så länge skylt om förbud sitter uppe på staketen gäller avstängningen, var god respektera detta.

Extra stämma för radhusen

Styrelsen förbereder för att kalla till en extra stämma i frågan om brevlådorna för radhusen. Kallelsen kommer att delas ut i radhusens brevlådor samt till Hagens styrelse som representant för Ridhästen 121. Brevlådegruppen kommer att kontakta varje radhusägare för att dela ut ett informationsdokument med deras förslag inför stämman.

Med vänlig hälsning

Ridhästens styrelse