Infobrev november 2022

Tack till alla som var med och städade och fixade i området på vår områdesdag den 22 oktober! Det uppskattas!

Extrastämma 24 november

Ridhästens styrelse kallar till en extra föreningsstämma för omröstning om ändring av anläggningsbeslutet för GA:1, med anledning av framtida förändring i postutdelningen till Timotejvägen 17 till 136. Samtidigt föreslår styrelsen även en ändring av anläggningsbeslutet för GA: 2 angående grovsopor. Information om detta finns i kallelsen som delas ut under vecka 45. Extrastämman hålls torsdag 24 november i matsalen på Mikaelskolan, Ebba Brahes väg 1A och börjar kl. 19.30.

Grovsopor 16-18 november

En container för grovsopor kommer ställas ut vecka 46, onsdag till fredag 16-18 november.

Grovavfall är i stort sett restavfall som inte får plats i det vanliga kärlet och som inte går att återanvända eller skänka bort. Det kan vara saker som trasiga leksaker, små trasiga möbler och uttjänta barnvagnar. Byggavfall, farligt avfall, elavfall, trädgårdsavfall och däck räknas inte som grovavfall. Om sådant lämnas som grovavfall får vi en felsorteringsavgift. Sorterat grovavfall kan även lämnas till den mobila återvinningscentralen eller någon av SÖRAB:s återvinningscentraler.

Avgifter för 2023

Påminnelse om att samfällighetsavgiften samt parkeringsavgifterna höjs med 4,5 % från och med januari 2023. Avgifterna återfinns på hemsidan, www.ridhasten.se. Avgifterna bestäms årligen på årsstämman. Aviseringen av avgiften sker kvartalsvis.

Med vänlig hälsning,

Ridhästens styrelse