Infobrev december 2022

Ny kassör

Föreningen har fått en ny kassör då tidigare kassören har lämnat sitt uppdrag i styrelsen p.g.a. flytt. Styrelsemedlem Adrian Macoveanu har tagit över kassörsrollen.

Extrastämman 2022

Protokollet från extrastämman angående ändring av anläggningsbeslut har delats ut till varje längans kontaktperson. Protokollet är även tillgängligt på hemsidan eller via mejl, kontakta styrelsen i så fall. Styrelsen kommer nu att ansöka om ändring av anläggningsbeslut hos Lantmäteriet.

Avgifter första kvartal 2023 på samma nivå

Som kanske redan har noterats så har avgiftshöjningen inte kommit med på utskicket för första kvartalen 2023. Alla ombeds betala in endast de avgifterna som finns aviserade på avierna. Avgifterna kommer att justeras till andra kvartalet istället.

Levande ljus/Brandvarnare

Jul är ljusens stora högtid. Tyvärr ökar risen för bostadsbränder i december. Tänk på brandsäkerheten och släck levande ljus när du lämnar rummet. Säkerställ att din brandvarnare fungerar. Kom ihåg att testa dina brandvarnare 1 gång/månaden och särskilt efter att man varit bortrest, då den kan ha varnat för låg batteri medan man var borta. Tips är att byta batterier varje år inför julen, lätt att komma ihåg till nästa år!

Ridhästens styrelse önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!