Infobrev januari 2023

Avgifter för 2023

Avgiftshöjningen som skulle ha trätts i kraft den 1 januari missades att avisera till första kvartalet 2023. Justeringen kommer till nästa kvartal.

Om föreningen

Alla radhusägare på Timotejvägen samt BRF Hagen ingår i Samfällighetsförening Ridhästen. Samfälligheten förvaltar de gemensamma anläggningarna på Timotejvägen såsom lekplatser, gångvägar inklusive snöröjning på vintern, grönområden inklusive gräsklippning på sommaren, skötsel och renhållning, samt parkering. För radhusen ingår även uppvärmning, vatten, bredband och kabel-tv samt förvaltning av tak och hängrännor. All information om föreningen finns på hemsidan www.ridhasten.se. Man kan få nyhetsbrevet via epost genom att prenumerera sig på nyheterna, detta kan du göra på hemsidan.

BRF Hagen är medlem i Ridhästens samfällighet men frågor gällande loftgångshusen och lägenheterna hänvisas till BRF Hagen.

Motioner till Ridhästens årsstämma

Motioner till årsmötet ska ställas till styrelsen senast under februari månad för att tas upp på årsmötet samma år. Motionen ska beröra de gemensamhetsanläggningar som föreningen förvaltas. Att skriva motion till årsmötet är inte svårt. Det viktiga är att uttrycka sig på ett kort, kärnfullt sätt och med ett tydligt yrkande på vad man vill uppnå. Det är medlemmar i föreningen som har rätt att motionera till årsmötet. Vid kallelsen till årsmötet bifogas alltid motionen. Styrelsen ger sitt utlåtande på årsmötet varefter alla närvarande vid årsmötet beslutar i ärendet. På hemsidan finns mer information och en mall för motioner. Använd gärna mallen för att skriva din egen motion.

Lämna din motion på något av följande sätt:
– Brevlådan för Ridhästens styrelse på Timotejvägen 14
– E-post till info@ridhasten.se

Med vänliga hälsningar,

Ridhästens styrelse