Infobrev februari 2023

Avgifter för 2023

Avgiftshöjningen som skulle ha trätt i kraft den 1 januari missades att aviseras till första kvartalet 2023. Den höjningen kommer därför att läggas på de nya avgifterna under andra kvartalet 2023 så att årsavgiften kommer att följa stämmobeslutet. På hemsidan finns de nya avgifterna redovisade per kvartal.

Sommarjobb

Föreningen ger ett antal ungdomar födda 2005-2007 möjligheten att jobba under veckorna 25-26. Arbetsuppgifterna innefattar bl.a. målnings- och trädgårdsarbeten. Precis som tidigare år kommer föreningen att nyttja kommunens erbjudande till ungdomar, där kommunen betalar halva lönen. Mejla ditt intresse till info@ridhasten.se senast söndagen 12 mars. Ansökan ska förutom namn, adress och födelsedatum innehålla e-postadress och telefonnummer så att vi kan lämna besked om man har fått jobb senast 26 maj.

Vårens områdesdag lördagen den 22 april

Vårens områdesdag planeras till lördag den 22e april. Vi kommer att inleda dagen med en gemensam samling kl. 10 och då går vi igenom arbetslistan. Alla boenden på hela Timotejvägen bjuds in att delta på denna gemensamma fixardag för att göra området vårfint. Vi kommer att behöva ett litet gäng händiga personer, mer information om detta kommer i nästa infobrev.

Årsstämma preliminärt tisdagen den 23 maj

Motioner till årsstämman ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari 2023. På hemsidan finns mer information och en mall för motioner. Datum för stämman är i dagsläget preliminärt satt till tisdagen den 23 maj kl. 19.00.

Med vänliga hälsningar,

Ridhästens styrelse