Infobrev september 2022

Renovering stora lekplatsen – lekplatsen avstängd

Starten av lekplatsrenoveringen har försenats till slutet av vecka 39 eller veckan därpå. Stora lekplatsen kommer att vara avstängd under hela byggtiden och fram tills den är besiktigad och godkänd. Det är förbudet att låta barn leka på stora lekplatsen under denna tid.

Belysningsprojektet

Styrelsen har tagit beslut att i år genomföra alla etapper i belysningsprojektet. Det betyder att kvicksilverlampor ersätts med LED-belysning, nya armaturer på förråd, gavlar och längs med gångvägarna samt utökad belysning i form av punktbelysning och två till stolpar runt med lekängen och lekplatser. Detta ger en besparing på elkostnader och kostnaderna för grävarbetet som nu utförs vid en och samma tidpunkt.

Höjning av elpriset

Föreningen har fått en ökning på elpriset. Detta ger en ökning på elpriset för laddplatserna och av samma skäl höjs även avgiften för bastun till 100 kr per tillfälle.

Råttor i området

På ett antal ställen i området har Anticimex i uppdrag av BRF Hagen placerat ut råttgift. Platserna är märkta med gult varningsklistermärke. Anticimex betonar att matning av fåglar med frön ej får förekomma samtidigt då vissa ämnen i fågelfrön motverkar råttgiftet och då kommer insatsen ej ha önskad effekt. Därför ombeds alla att ta bort fågelmatare och inte mata fåglar.

Save the date

Höstens områdesdag för Ridhästen inkl. Brf Hagen planeras till lördag den 22 oktober. All hjälp uppskattas, ju fler händer = desto mer kan utföras!

Med vänlig hälsning

Ridhästens styrelse