Infobrev augusti 2022

Renovering stora lekplatsen – lekplatsen avstängd

Vecka 38 drar renoveringen av stora lekplatsen igång. Gungorna byts ut och nya lekredskap tillkommer. Under arbetstiden är lekplatsen avstängd för lek till och med att den är besiktigad och godkänd. Vänligen informera era barn om detta!

Godset för de nya lekställningarna levereras till området vecka 37 och kommer att antingen lastas av vid vändplanen och den intilliggande tunnelportalen samt ev. vid stora lekplatsen/basketplanen. Man får ej röra på, klättra eller leka på godset!

Brevlådor – Postnord

Brevlådegruppen informerar att det är så gott som klart med platsanvisningar för brevlådeboxar för radhusen. Man har dessutom förhandlat fram datumet projektet måste vara klart till den 31 maj 2023 vilket är en förlängning med 3 månader.

Råttor i området

Flera boenden i både radhus och lägenhet samt personalen från Crafttech har under sommaren sett råttor springandes på gräsmattorna samt runt huskroppar på dagtid. Även döda råttungar har hittats. Allt detta tyder på att råttor håller på att etablera sig här. Det är därför av ytterst vikt att inga matrester läggs ut i området, att fåglar ej matas och att man håller lock på soptunnor och sopkärl stängda. Är det fullt i en soptunna eller sopkärl får inga fler sopor kastas i just den. Radhusägare ombeds vara uppmärksamma på tecken på råttor och ta åtgärder/kontakta en firma. På Anticimex hemsida finns råd och tips som alla ombeds ta del av https://www.anticimex.se/rattor

Save the date

Höstens områdesdag för Ridhästen inkl. Brf Hagen planeras till lördag den 22 oktober. All hjälp uppskattas, ju fler händer = desto mer kan utföras!

Med vänlig hälsning

Ridhästens styrelse