Infobrev juni 2022

Årsstämman

Protokollet av årsstämman finns nu på hemsidan, både under avsnittet om föreningen och i dokumentarkivet. Protokollet har delats ut till längans kontaktperson och ska cirkulera längan runt.

Tvätt av sopkärl 9 juni

Torsdag den 9 juni utförs kärltvätt av sopkärlen i radhusens sopstation. Detta sker efter tömningen någon gång på förmiddagen. Det betyder att inga sopor får slängas på torsdag 9/6 innan kärlen har rengjorts.

Brevlådor – Postnord

Brevlådegruppen informerar att de har haft ett bra första möte med Hagens nya styrelsen om placeringar av våra brevlådesamlingar. Brevlådegruppen har även kontinuerlig kontakt med PostNord och deras representant har varit här och tittat på de tänkbara platserna. Nu ska en del juridiska frågor redas ut. Gruppen förväntar sig att kunna lägga fram en godkänd plan för brevlådesamlingsplatser till PostNord innan tidsfristen löper ut i augusti. Därefter kommer detaljerade planer för hur detta ska iordningställas tas fram och delas med alla radhusägare. Brevlådegruppen vill redan nu tacka de grannar som kontaktat gruppen och erbjudit praktisk hjälp i detta projekt!

Sommarjobb

Vi har haft rekordmånga ungdomar som efterfrågat sommarjobb hos föreningen i år. Vi kommer dock ha möjlighet för endast ett fåtal sommarjobbare. De kommer att sysselsätta sig främst med att rensa ogräs och allmänt uppfräschningsarbete. Birgitta, vår grönområdesspecialist och handledare kommer att meddela ungdomarna.

Nästa infobrev förväntas komma ut i augusti. Då kommer information om uppfräschning av stora lekplatsen som förhoppningsvis sker till sensommaren/hösten.

Med detta vill styrelsen redan nu önska alla en fin midsommar och en härlig sommar!

Ridhästens styrelse