Infobrev maj 2022

Årsstämma 2022 – torsdag 19 maj kl. 18:00

Ett tryckfel har smugit sig in i anmälan till årsstämman. Årsstämman börjar kl. 18.00. Stämman hålls i Danslokalen på Rotebro Arena. Man får ej gå in med uteskor i danssalen. Man registrerar sig på deltagarlista vid ankomst.

Motionerna till årsstämman finns tillgängliga att läsa på hemsidan i dokumentarkivet och om föreningen.

Inga grovsopor i radhusens sopstation

På förekommen anledning informeras åter igen om att inga grovsopor får slängas i radhusens sopstation. Endast matavfall och brännbart hushållsavfall (ungefär det som får plats i en 30 l påse) kan slängas. Brännbart restavfall är det som är kvar efter att man sorterat ut allt annat som papper, kartonger, plast, metall och glas från hushållssoporna. Använd återvinningsstationerna i närområdet för att kasta sorterat avfall. Miljöavfall, elektronik, byggavfall, trädgårdsavfall, grovsopor m.m. ska lämnas till en återvinningscentral.

Tips är att använda den mobila återvinningsstationen som regelbundet kommer till Rotebro återvinningsstation på Ragnar Lundqvists väg. Kommande tillfällen den är på plats är söndag 22 maj och 19 juni mellan kl. 11-14.

Sorteringsguide för sopor, turlista för mobila återvinningsstationen och övrig information om avfall och återvinning finns på Seoms hemsida. Påsar för matavfall finns att hämta i redskapsförrådet.

Kontaktpersoner

Alla kontaktpersoner (en per radhuslänga) ombeds att mejla in till styrelsen senast 19 maj och berätta vem som är kontaktperson så vi kan uppdatera kontaktlistan. Kontaktpersoner har nyckel till redskapsförrådet. Behöver du påsar för matavfall kan du låna nyckeln från längans kontaktperson.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Ridhästens Samfällighetsförening