Infobrev april 2022

Årsstämma 2022 – torsdag 19 maj kl. 18:00

Årets stämma kommer att hållas torsdag kväll den 19 maj i Danslokalen på Rotebro Arena. Mötet börjar kl. 18:00 och avslutas senast kl. 20. Kallelse med sedvanliga underlag kommer att distribueras till alla medlemmar två veckor innan stämman. Föranmälan önskas då antal deltagare måste anmälas till kommunen.

Påminnelse om rengöring av radhusens ventilationskanaler

Det har kommit till styrelsens kännedom att det upplevs störande ljud på högfrekvens i området. Det är vår uppfattning att detta oljud kan härstamma från en eller flera ventilationer i området. Styrelsen vill därför påminna att rengöring av ventilationskanaler i radhusen är respektive fastighetsägarens ansvar.

Rengöring behöver göras med jämna mellanrum bl.a. av brandsäkerhetsskäl men också för att slippa försämrad ventilation i fastigheten. Service och underhåll av vindfläktens motor kan förebygga ljud som kan vara störande för omgivningen. Det kan också vara så att det är dags att byta ut fläktmotorn. Då det finns klagomål vore det bra om så många som möjligt se över sin ventilation inom en snar framtid.

Farthinder – krypfart

Tre stycken farthinder har monterats på prov på en liten sträcka inom området. Farthindren ska testas på funktion, hållbarhet och om det funkar för personer med t ex synnedsättning, samt framkomlighet med barnvagn m.m. Farthindren monteras på våren men behöver tas ned inför snösäsongen. Som alltid så är det krypfart som gäller i området! Begränsa även användning av fordon i området. En regel är att man endast kör in i området i fall man har väldigt tung last som ska lastas på eller av, vid akuta sjukdomsfall eller t ex rörelsehindrade som har behov av detta. I annat fall hänvisas till parkeringsplatser och vändplatser för hämtning, avlastning, (mat)leveranser m.m.

Medlemmens dag lördag 23 april

På lördag är det föreningens områdesdag. Då har föreningsmedlemmar möjlighet att sköta om de gemensamma grönområden, lekplatser och sopstationen. Containrar för trädgårdsavfall finns på plats under helgen. Samling kl. 10 vid nr 15.

Med vänlig hälsning,

Ridhästens styrelse