Infobrev mars 2022

Bredband

Bahnhof planerar ett avbrott i bredbandet natten mellan 4:e och 5:e april. Förväntad tid för avbrottet upp till 3,5 timmar.

Områdesdag lördag den 23 april

Vårens områdesdag (f d städdag) är planerad till lördag den 23 april. Vi hoppas att många kan delta för att göra i ordning våra lekplatser, parkeringsplatser, sopstation och diverse grönområden i vår förening. Vi börjar med samling kl. 10 vid redskapsförrådet på nr 15. Då går vi igenom arbetslistan och fördelar arbetsuppgifter. 

Byte av kontaktperson – blankett

I samband med områdesdagen på våren är det också dags att byta kontaktperson i varje radhuslänga. Lämna in ifylld blankett för ändring av kontaktperson i styrelsens brevlåda på nr 14. Blanketten gäller som nyckelkvittens för redskapsförrådets nyckel och finns att hämta i redskapsförrådet eller skrivs ut från hemsidan.

Förändrad postutdelning enligt Postnord

En arbetsgrupp har formats. Ridhästens styrelse är inte involverad i arbetsgruppen men vi kommer att underlätta för arbetsgruppen genom att lägga ut information som vi får från arbetsgruppen i dokumentarkivet på hemsidan. En sammanfattning av mötet den 10 mars och information om arbetsgruppen kommer denna vecka att delas ut i brevlådorna. Därefter kan man kontakta arbetsgruppen direkt. Se även inlägg i Facebookgruppen Boende på Timotejvägen samt information i dokumentarkivet på hemsidan.

Med vänliga hälsningar,

Ridhästens styrelse