Infobrev februari 2022

Belysningsprojekt

Vi har i området många armaturer med kvicksilverlampor som gjort sitt i brinntid. Styrelsen arbetar på en 3-stegs plan för att förnya belysningen i området. I och med förnyelse får vi en långt bättre ljuseffekt och lägre energiförbrukning än i dagsläget. Förutom att byta ut armaturer på stolpbelysningen kommer det att läggas till spotlights på vissa av stolparmaturerna. Arbetet med belysningen är stort varför vi delat upp det i etapper. Tyvärr så har bytet av stolparmaturerna (etapp 1) försenats p.g.a. världsläget med långa leveranstider och komponentbrist hos tillverkare. Arbetet har ännu inte kunnat påbörjas.

En provinstallation av den tilltänkta nya gavelbelysningen har satts upp på gaveln nr 24 för utvärdering.

Kontaktpersoner ingår i valberedningen

Är du kontaktperson i din radhuslänga så ingår du i valberedningen för Ridhästens Samfällighetsförening. Valberedningen har i uppgift att ta fram förslag till ny styrelse inför årsmötet. Lista på samtliga kontaktpersoner inkl. Hagens representant finns på hemsidan https://ridhasten.se/styrelsen/. I år går mandattiden ut för 8 styrelsemedlemmar.

Styrelsearbete

Är du intresserad av att delta i styrelsearbetet kan du meddela detta till aktuell kontaktperson. Har du frågor om styrelsearbetet kan du självklart höra av dig till styrelsen.

Vårens områdesdag

Vårens områdesdag planeras till lördag den 23e april. Vi kommer att inleda dagen med en gemensam samling kl. 10 och då går vi igenom arbetslistan. Alla boende på hela Timotejvägen bjuds in att delta på denna gemensamma fixardag.

Med vänliga hälsningar,

Ridhästens styrelse