Infobrev januari

Sommarjobb för ungdomar

Ungdomar som bor på Timotejvägen och som vill ha chans på sommarjobb hos föreningen ska skicka in en ansökan med cv till info@ridhasten.se. Ansökan ska ha inkommit senast 1 mars. Man ska vara född 2004-2006. Vi vet i dagsläget ännu inte om någon kan ställa upp och handleda sommarjobbare i 2 veckor i sommar. Ansökningarna sätts upp på en väntelista. Det är ett begränsat antal platser.

Fuktskada föreningslokalen

Det går inte att hyra föreningslokalen eller bastun i dagsläget på grund av en fuktskada. Renovering pågår.

Motioner till årsstämman

Föreningens årsstämman hålls vanligtvis i maj månaden. Kallelse med sedvanliga underlag distribueras till alla medlemmar senast två veckor innan stämman. Som medlem kan du genom motion väcka förslag rörande vår förenings verksamhet.Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2022. Motioner kan lämnas på flera sätt:

  • via styrelsens brevlådan på Timotejvägen 14
  • via e-post till info@ridhasten.se
  • postledes till Ridhästens Samfällighetsförening, Timotejvägen 14, 192 69 Sollentuna

Tänk på att skriva under motionen med namn och adress så att styrelsen har möjlighet att kontakta inlämnaren vid oklarheter.

Med vänliga hälsningar,

Ridhästens styrelse