Infobrev december

Laddplatser

Styrelsen är glad att kunna meddela att laddning av elbilar kom igång i mitten av november.

Motioner till årsstämman

Föreningens årsstämman hålls vanligtvis i maj månaden. Som medlem kan du genom motion väcka förslag rörande vår förenings verksamhet. Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2022. Motioner kan lämnas på flera sätt:

  • via styrelsens brevlådan på Timotejvägen 14
  • via e-post till info@ridhasten.se
  • postledes till Ridhästens Samfällighetsförening, Timotejvägen 14, 192 69 Sollentuna

Ändrade avgifter för besöksparkering under julen

Gäster kan parkera på besöksparkeringen utan att betala avgift under tiden 24/12 till och med 1/1. Den 2/1 gäller avgift och p-skiva igen. Det går dock inte att visa detta i appen, så man får meddela sina gäster detta. Det betyder också att man kan stå längre än 2 timmar på platserna med p-skiva.

God Jul och ett Gott nytt år

önskar

Styrelsen för Ridhästens Samfällighetsförening