Infobrev juni

Trivsel- och områdesregler

Nu när sommaren är här så vill vi påminna om de trivsel- och områdesregler som finns för Timotejvägen. De finns i sin helhet att läsa på vår hemsida, www.ridhasten.se. Kolla t ex under avsnittet för trafik- och ordningsregler. Reglerna gäller för såväl boenden i radhus samt bostadsrätt.

Några av dessa regler vill vi belysa här för allas trevnad:

  • Vänligen tänk på att dämpa ljudnivån utomhus på kvällen och natten, särskilt från lekplatserna och bollplanen.
  • Bollspel bör avslutas senast kl. 22 då studsandet från bollar ekar in i närliggande lägenheter. Tyst lek gäller efter kl. 22.
  • Husdjur och hundar får ej rastas inom området. Vänligen låt inte hunden kissa på brevlådor/staket/rabatter. Rastning av hunden hänvisas till utanför området. Hundar måste även vara kopplade inom området och får ej springa lösa på gräsmattorna.
  • Tvätt av bil får ej förekomma på gatan. Det finns biltvättplats i stora garaget och nyckeln kan kvitteras ut från parkeringsansvarig Eva.
  • Man får ej köra eller parkera bil/lastbil på gräsmattorna. Man får ej parkera inom området på gångvägar.

Årsstämman

Protokollet av årsstämman finns nu på hemsidan, både under avsnittet om föreningen och i dokumentarkivet. Protokollet delas även ut till längans kontaktperson och ska cirkulera längan runt.

Nya kontaktpersoner

Nyblivna kontaktpersoner ombeds meddela styrelsen om detta så vi har de rätta kontaktuppgifterna. Blanketten finns på hemsida samt i redskapsförrådet på nr 15.

Sommarjobbarna är i full gång och jobbar vecka 25 och 26. Resultatet av deras insatser syns runtom i området!

Vi önskar er alla en riktigt trevlig sommar!

Styrelsen i Ridhästens Samfällighetsförening