Infobrev augusti

Start installation av laddplatser 20 september

Installationen av de nya laddplatserna påbörjas den 20 september och beräknas vara klart den sista september. De hyresgäster vars parkeringsplatser berörs kommer att kontaktas av vår parkeringsansvariga med ytterligare information. Laddplatserna införs efter beslut på extrastämman den 25/4 i år.

Områdesdag 16 oktober

Höstens områdesdag är planerad till lördagen den 16 oktober, mer information kommer. Som alltid hoppas vi att de boende i så väl radhusen som BRF Hagen planerar att kunna hjälpa till med skötseln av vårt gemensamma område såsom lekplatserna, grönområden och parkeringen.

En container för grovsopor planeras till sista veckan i oktober, datum kommer senare.

Radhusens takprojekt

På extrastämma 2017 beslöt stämman att avvakta 5 år i radhusens takprojekt. Detta betyder att det blir aktuellt igen år 2022. Som ni förstår är detta ett stort projekt och styrelsen undersöker möjligheten att sammanställa en projektgrupp för taket, bestående av boende och styrelsemedlemmar. Är du intresserad och vill hjälpa till i detta projekt är du mer än välkommen att höra av dig till styrelsen på info@ridhasten.se.

Dokumentarkiv och nyhetsbrev

Via Ridhästens hemsida kan du anmäla dig till att få styrelsens nyhetsbrev elektroniskt. I samband med detta får du även tillgång till dokumentarkivet på hemsidan med tidigare protokoll och årsredovisningar, samt infodokumentet för tak 2017. Om du vid tidigare anmälan till nyhetsbrevet inte har fått ett lösenord till dokumentarkivet kan man mejla styrelsen. Kontroll görs mot prenumeration.

Med vänlig hälsning

Styrelsen för Ridhästens samfällighetsförening