Infobrev maj

Lyckad områdesdag – stort tack!

Tack för den stora uppslutningen på vårens områdesdag! Det var riktigt kul att så många kom. I stort sett alla uppgifter som fanns på listan blev utförda! Många saker blev fixade såsom liggare på parkeringen, stolpar fixades, sopkorgar kom på plats igen och lilla bollplanen fick äntligen nya skivor. Grävarbete har utförts i två rabatter där vi kommer att påbörja med ny plantering. Små nya rabatter har påbörjats vid nr 10 och 11. Även sopstationen och lekplatserna städades och krattades. Tack alla som grävde, rensade, sopade, krattade och snickrade! Tack vara dessa gemensamma insatser så sparades många tusenlappar åt föreningen. Vi fortsätter med plantering av växter och blommor i rabatterna. I år så kommer många vårblommor ge färgklickar runtomkring i området. Vår förhoppning är att i framtiden även kunna ordna en gemensam fika eller grillning i samband med områdesdagen.

Extrastämman

Protokollet av extrastämman finns nu på hemsidan, både under avsnittet om föreningen och i dokumentarkivet. Stämman beslutade att styrelsen har mandat att installera laddplatser i samfälligheten med 17 röstar på ja och 7 röstar på nej.

Övriga meddelanden

  • Nyblivna kontaktpersoner ombeds meddela styrelsen om detta så vi har de rätta kontaktuppgifterna. Via epost till info@ridhasten.se eller blankett som finns att hämta i redskapsförrådet på nr 15. Styrelsens brevlåda finns på nr 14 i tunnelportalen.
  • Årsmötet hålls söndagen den 13 juni kl. 14.00, utomhus vid basketplanen. Kallelser och övriga handlingar kommer att delas ut senast två veckor innan mötet.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Ridhästens Samfällighetsförening