Infobrev april

Årsmöte – söndag 13 juni kl 14.00

Årsmötet hålls söndagen den 13 juni utomhus i föreningen. Styrelsen har tagit beslut om att skjuta upp årsmötet till juni då vi hoppas på bra förutsättningar för att kunna hålla mötet utomhus. Kallelser och övriga handlingar kommer att delas ut senast två veckor innan mötet.

Områdesdagen – lördag 8 maj, samling kl. 10. Hjälp sökes.

Vårens områdesdag är lördag den 8 maj. Vi har några annorlunda jobb på att-göra listan. Bland annat ”snickeriprojekt” som vi behöver frivilliga till. Staketet vid lilla bollplanen ska ersättas samt reparation av några liggare på parkeringen. Styrelsen ordnar virke. Även rengöring av skyltar i området står på listan.

Kom och var med, ta med egna verktyg såsom skruvdragare och såg eller städprodukter såsom svamp och hink. Samling kl. 10 vid redskapsförrådet. Som vanligt är det också rensning och plantering i rabatterna och underhåll av lekplatser och sandlådan.

Lasse kommer att anordna pingistävling för barnen på eftermiddagen. Då blir det invigning av pingisbordet. Håll utskick på Facebook.

Kontaktperson i länga – anmäl byte till styrelsen

I varje radhuslänga finns en kontaktperson som förvarar nyckeln till föreningens gemensamma redskapsförrådet. I de flesta längorna byts kontaktperson en gång om året i samband med vårens områdesdag. På hemsidan finns en lista över vem som är kontaktperson. Det är viktigt att anmäla byte av kontaktperson via blankett som lämnas till styrelsens brevlåda. Blanketten finns att hämta i redskapsförrådet eller kan skrivas ut från hemsidan.

Övriga meddelanden

  • Vi har 10 sommarjobbare som kommer att jobba för föreningen vecka 25-26.
  • Redskap som har lånats från föreningens redskapsförråd måste återlämnas direkt efter användning. Nyckeln till förrådet finns hos kontaktperson i längan.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i Ridhästens Samfällighetsförening