Digitalträff inför extra stämma

Styrelsen erbjuder en digital diskussion på tisdag 13 april kl. 19 – 20. Mötet sker via internetverktyget Zoom. Inga beslut tas vid detta digitala tillfälle utan enbart diskussion samt att styrelsen och sakkunniga besvarar eventuella frågor. Tanken bakom detta är att kunna möta styrelsen utan att behöva vara på plats under stämman. Detta för dem som inte kan vara med fysiskt och för att kunna minska antal deltagare på plats under hela stämman.
Möjlighet till diskussion kommer även ges vid stämman på söndag 25 april för de som ej kan delta digitalt.

Möteslänken för diskussionen är:

https://uu-se.zoom.us/j/68808671391

Extra stämman gällande laddplatser hålls utomhus och har ett anpassat genomförande. Det finns möjlighet att endast rösta utan att delta under hela stämman samt, som alltid, kan man skicka ett ombud med fullmakt.
Datum: 2021-04-25
Tid: kl. 15.00 – 16.15
Plats: Basketplan, Timotejvägen 15

Endast en fråga kommer att avhandlas på mötet och det är:
Ger stämman styrelsen mandat att installera laddplatser?

Vi behöver några som vill vara rösträknare och/eller justerare och som kan vara på plats hela mötet den 25 april. Vill du ställa upp, meddela då styrelsen på epost: info@ridhasten.se

Kallelsen med information från styrelsen delades ut till brevlådorna den 1 och 2 april. Informationen finns även i dokumentarkivet på hemsidan.

Med vänliga hälsningar,

Ridhästens styrelse