Infobrev mars

Extra stämma om laddplatser

Styrelsen förbereder för att kalla till en extra stämma gällande laddplatser. På grund av gällande restriktioner hålls mötet utomhus med ett digitalt frågetillfälle innan. En kallelse med utförlig information om tillvägagångssätt samt styrelsens framställning delas ut till brevlådorna i början av april.

Notera dessa datum:

Extra stämma söndag 25 april, basketplanen, kl. 15 – 16.15.

Digitalt frågetillfälle via Zoom: tisdag 13 april kl. 19 – 20.

Vi behöver några som vill vara rösträknare och/eller justerare. Kan du ställa upp, meddela då styrelsen, epost: info@ridhasten.se.

Förbud mopedkörning

I vårt bostadsområde är det förbud på mopedkörning. Tyvärr så förekommer det fortfarande att någon/några kör moped genom tunnelportalen under loftgångshusen. Detta är enormt störande för de boende ovanför, det är farligt om någon kommer gåendes och det är förbjudet. Det måste upphöra! Prata gärna med era ungdomar, var en bra förebild själv och kör ej moped där. Man får leda och inte köra sin moped.

Sandsopning

Torsdag den 8 april sopas sanden i området. Sopa gärna ut gruset från din egen tomt och parkeringsplats. Personal kommer också att gå runt i området och blåsa fram grus så lite buller och damm är att räkna med.

Med vänliga hälsningar,

Ridhästens styrelse