Infobrev februari

Parkeringsövervakning, P-skiva och avgift införs

Fr.o.m. början av mars börjar Securitas att parkeringsövervaka besöksparkeringen och Timotejvägens bostadsområde. I samband med detta införs ändringar för gästparkeringen. För mellersta parkeringen tillåts 2 timmars gratis parkering med P-skiva. På norra och södra parkeringen erbjuds möjlighet att parkera gratis de första 2 timmarna och längre mot en avgift på 12 kr/timme, samma taxa som på Rotebro torg. Betalning sker via app eller sms till Easypark. Skyltar kommer att sättas upp inför starten. Vänligen följ dessa. Securitas kontrollerar p-platser samt att bilar inte parkeras inom området.

Områdesdagen

Datum för områdesdagen blir lördag den 8 maj. Samling kl. 10.
Vänligen håll utkik efter nyheter på hemsidan och infobrevet. Tips är att prenumerera på infobrevet via epost.

Föreningsarbete

Alla radhusägare samt BRF Hagen ingår i Samfällighetsförening Ridhästen. Som medlem i föreningen vore det önskvärt att man deltar i styrelsens arbete någon gång under tiden. Nya styrelsemedlemmar behövs även i år. Du som är intresserad kan meddela detta till valberedningen. På hemsidan finns en lista på kontaktpersoner som alla ingår i valberedningen.

På årsstämman skall medlemmarna även utse revisorer. Om du kan tänka dig vara föreningens interna revisor så får du gärna meddela detta till styrelsen.

Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2021.  Tänk på att skriva under motionen med namn och adress så att styrelsen har möjlighet att kontakta inlämnaren vid oklarheter.

Med vänliga hälsningar,
Ridhästens styrelse