Infobrev januari

Föreningsstämma och motioner

Coronaviruset fortsätter att plåga landet och i dagsläget är det oklart vilka konsekvenser det kan få för Ridhästens årsstämma. Hur som helst förbereder styrelsen årsstämman som vanligt. Enligt Ridhästens stadgar ska årsstämman hållas i maj och kallelse med handlingarna delas ut till alla medlemmar senast två veckor innan stämman. Det betyder också att motioner ska inkomma till styrelsen senast i februari månad.

Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari 2021.  Lämna din motion på något av följande sätt:

– Via styrelsens brevlådan på Timotejvägen 14

– E-post till: info@ridhasten.se

– Per post till Ridhästens Samfällighetsförening, Timotejvägen 14, 192 69 Sollentuna.

Tänk på att skriva under motionen med namn och adress så att styrelsen har möjlighet att kontakta inlämnaren vid oklarheter.

Valberedning inför årsstämman

Som bestämt på årsstämman så utgörs valberedningen av alla kontaktpersoner, en från varje radhuslänga, samt representant från Brf Hagen. Valberedningens ansvar är att framta förslag till ny styrelse inför årsstämman.

I år ingår husnr: 21, 27, 37, 46, 51, 58, 72, 80, 86, 96, 100, 112, 119, 121, 136 samt Brf Hagens representant.

Sammankallande för 2021 är Lisa på nr 100 som har haft kontakt med styrelsen.

Se även hemsidan för en lista på kontaktpersoner.

Du som är intresserad av att delta i styrelsearbetet kan meddela detta till valberedningen. Styrelsen kan också svara på frågor.