Andra infobrevet i december

Ändrad hantering av nycklar till sopstationen

Styrelsen vill informera om att nycklar till radhusens gemensamma sopstation i fortsättningen ska lämnas in till styrelsen vid avflyttning. Köparen kan därefter kvittera ut nycklar mot en deposition à 500 kr/st. Säljaren och styrelsen kommer överens om hur och när nycklarna ska lämnas in. Styrelsen kan nås via mejl till info@ridhasten.se, via kontaktformulär på hemsidan och per post i den gråa brevlådan bredvid styrelserummet på nr 14.

Fotbollsmålen

Vi har tidigare informerat om att de större fotbollsmålen kommer att förankras i marken p.g.a. att de lätt kan välta. Vi har nu ställt undan fotbollsmålen mot basketplanen och satt fast dem under vinterperioden. När gräsmattan håller bättre för fotbollsspel ställs målen tillbaka. Informera gärna barnen om att det inte går att flytta på fotbollsmålen under vintern.

God Jul & Gott Nytt År

önskar

Styrelsen i Ridhästens samfällighetsförening