Infobrev september

Nya parkeringsavgifter från och med 1 oktober

De nya parkeringsavgifterna som fastställdes på årsstämman i maj börjar gälla från och med 1 oktober och finns med på avierna som skickas ut i september. En översikt av avgifterna finns på föreningens hemsida www.ridhasten.se.

Nedskräpning i området

Nedskräpningen i området har ökat. Framför allt ser man väldigt många fimpar. Därför ber vi er rökare att tänka på att även fimpar är skräp. Självklart får man inte heller dumpa grovsopor i området. Vi utgår från att alla vill ha ett trevligt bostadsområde därför denna påminnelse.

Grannsamverkan

Intresset från de boende har varit mycket lågt. För att verksamheten ska kunna fortsätta i området behöver fler engagera sig. De 2 som nu brukar gå har tröttnat, så om inte fler anmäler sig på brfhagen@hotmail.com eller via Facebookgruppen Boende på Timotejvägen kommer grannsamverkan att läggas ner.

Områdesdag

Höstens områdesdag är planerad till lördagen den 17 oktober, information kommer senare. Som alltid hoppas vi att de boenden i såväl radhusen som BRF Hagen planerar att kunna hjälpa till med skötseln av vårt gemensamma område såsom lekplatserna, grönområden och parkeringen.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Ridhästens samfällighetsförening