Burar för elavfall

Tidigare inlägget blev fel angående datum. Det kommer inga burar för elavfall denna helg. Det ska nu försökas samordna tillsammans med containern för grovavfall. Om det inte går så blir det ett annat tillfälle.

En container för grovavfall kommer onsdag den 4 november och hämtas den 5 november.

Containrar för trädgårdsavfall ställs upp i samband med områdesdagen den 17 oktober.