Infobrev oktober

Områdesdag 17 oktober

Nu på lördag den 17 oktober kommer föreningen att hålla höstens områdesdag. Då kan vi gemensamt hjälpas åt att förbereda våra gemensamma grönområden för vintern, även lekplatser och sopstationen behöver skötsel. Genom en arbetsinsats av oss boende på Timotejvägen hjälper vi till att öka trivseln i området och hålla kostnader nere.

Som vanligt öppnar vi redskapsförrådet på nr 15 så man kan låna redskap till detta ändamål.  Samling kl. 10, då representanter från styrelsen kommer att vara på plats för att svara på frågor. Som vanligt har kontaktpersonerna i längorna en ledande roll denna dag och ska se till att längornas grönområden sköts om. Som alltid behövs det även arbetskraft till våra lekplatser och andra gemensamma områden. På insidan av dörren till redskapsförrådet kommer det att finnas en lista med de flest förekommande arbetsuppgifterna. Alla initiativ till vilket område man vill jobba med och all hjälp uppskattas högt!

Containrar för trädgårdsavfall ställs upp i samband med områdesdagen den 17 oktober. De är i första hand till trädgårdsavfallet som kommer från våra gemensamma rabatter. I mån av plats kan man dagen efter även fylla på med avfall från sin egen trädgård.

Tävling för barnen på eftermiddagen 17/10

Liksom under midsommarhelgen organiserar Lasse en tävling med roliga inslag för barnen under eftermiddagen på vår områdesdag. Samling kl. 14, gräsplanen i området om vädret tillåter.

Förbud att åka motordriven fordon genom tunnelportaler

På förekommen anledning informerar vi igen om att det inte är tillåtet att åka moped, eller annat motordrivet fordon genom tunnelportalen under BRF Hagens loftgångshus!
Det är enormt störande och högljutt för de som bor där om man åker igenom med påslagen motor eller om man startar motorn inne i tunneln. Tyvärr har detta förekommit på senare tiden och boenden har störts av detta. Styrelsen uppmanar att man visar hänsyn för de som bor där och att man respekterar de trafikregler som gäller i området!

Med vänlig hälsning

Styrelsen Ridhästens samfällighetsförening