Grovsopscontainer och elburar

Onsdag den 4 november till torsdag den 5 november kommer det att ställas upp en container för grovavfall. Containern för grovsopor är i första hand för de boendena som saknar bil och inte kan åka till återvinningscentralerna i Smedby och Hagby för att lämna in avfallet.

Var noggrann med vad du lägger i containern. Exempel på grovsopor som får slängas:
Möbler, cyklar, barnvagnar, porslinstallrikar, dricksglas, madrasser, leksaker utan batterier/el. 

Andra typer av grova sopor får inte slängas i containern! Till exempel:
Elektronik, farligt avfall, vitvaror, hushållssopor, bildäck, byggavfall, trädgårdsavfall, bildelar eller fasta installationer såsom badkar, handfat, värmepannor, värmepumpar, eller heltäckningsmattor definieras inte som grovavfall och får ej slängas!
Om sådant lämnas som grovavfall får vi en felsorteringsavgift.

Även förpackningar av metall, plast, kartong, glas och tidningar ska sorteras i kommunens återvinningsstationer och inte i grovsopscontainern. Närmaste ligger på hörnet av Allévägen.

Burar för elavfall

Från onsdag den 4 november fram till måndag den 9 november kommer det att ställas upp burar för elavfall såsom små elektronik. Endast elavfall som får plats i buren får slängas där. Inget får ställas bredvid!