Renovering enskilda garagen

Från den 16e november tills den 6e december kommer taken på de enskilda garagen att renoveras. Under denna tid kommer delar av gästparkeringen att tas i anspråk som hyrda parkeringsplatser. Vänligen uppmana era gäster att vara observanta på skyltningen.

Även tvättplatserna kommer under garagerenoveringen att tas i anspråk och kommer därmed vara avstängda från och med 16e november. Framkomligheten bredvid de enskilda garagen kan i vissa fall även vara begränsad. 

Vid frågor kontakta parkeringsansvarig via parkering@ridhasten.se.