Infobrev juni

Skottkärror efterfrågas till sommarjobbare!

Från och med 15/6 och några veckor framåt kommer 8 ungdomar att sommarjobba i föreningen. Arbetsuppgifterna består utav målning av p-platserna, trädgårdsarbete och oljning av bänkar m.m.

Till detta används redskapen och skottkärrorna från redskapsförrådet. Vi önskar därför att man lämnar tillbaks allt lånat redskap och framför allt alla skottkärror. Då mer än hälften av skottkärrorna inte har varit på plats under vinterhalvåret, befarar vi att det kommer att finnas för få av dessa. Om någon kan låna ut sin egen skottkärra så uppskattas det mycket! Hör av dig till styrelsen så snart som möjligt!

Målning av parkeringsplatser

Under vecka 25 och 26 kommer p-platslinjerna att målas och därför önskar vi att du flyttar din bil under nedanstående datum. Eftersom även besöksparkeringen kommer att målas önskar vi att ni ombesörjer parkering utanför området för aktuella dagar. Inför målningen önskar vi även att du har sopat din parkeringsplats för att ge bästa förutsättningarna för färgen att fasta.

Tiderna är 7.30 -17 för samtliga dagar.
Norra parkeringen: tisdag 16:e juni
Mellersta parkeringen: onsdag 17:e juni
Södra parkeringen: torsdag 18:e juni
Gemensamma garaget: onsdag 24:e juni – torsdag 25:e juni. Det är tillåtet att vid behov parkera över natten i garaget.

Protokoll årsstämman

Protokollet för årsstämman har delats ut till kontaktpersonen i längan. Protokollet ska cirkulera från granne till granne i respektive längan. Det kommer även att läggas ut på hemsidan. För att få tillgång prenumerera dig på hemsidan, då kommer lösenordet till dokumentarkivet att skickas ut till dig.

Fotbollsmålen förankras

De fotbollsmål som står på allmänningen kommer att sättas fast med jordskruv. Vänligen flytta inte på dem. Barn ska inte heller klättra på dem.

Trevlig sommar önskar Ridhästens styrelse!