Andra infobrevet i maj

Årsstämma hålls onsdag den 27 maj. Anmälan krävs!

Plats: föreningslokalen på Timotejvägen 13. Tid: kl. 19.00.

Då det endast har inkommit några stycken föranmälan till årsstämman, kommer årsstämman att hållas i föreningslokalen som har ett begränsat antal platser. Önskar man komma men har glömt att anmäla sig går det fortfarande att anmäla sig i mån av plats. Skicka in anmälan till info@ridhasten.se eller lämna den i postlådan i portalen vid Timotejvägen 14.
Tänk på att utnyttja fullmakten så att din röst räknas i fall man inte kan komma. 
Om man känner sig det minsta sjuk på själva dagen, ska man självklart stanna hemma.

Ny kassör till föreningen sökes!

Då vår nuvarande kassör lämnar sitt uppdrag i samband med årsstämman behövs det en föreningsmedlem d.v.s. någon som bor på Timotejvägen som kan ta sig an rollen. Styrelsen har möte en gång i månaden. Arvode beroende på roll och närvaro utgår. Föreningen har en ekonomisk förvaltare som sköter stora delar av administrationen.

Kontaktperson i länga – anmäl byte till styrelsen

I varje radhuslänga finns en kontaktperson som förvarar nyckeln till föreningens gemensamma redskapsbod. I de flesta längorna byts kontaktperson en gång om året i samband med vårens städdag. På hemsidan finns en lista över vem som är kontaktperson. Det är viktigt att anmäla byte av kontaktperson via blankett som lämnas till styrelsen. Blanketten finns i redskapsförrådet eller kan skrivas ut från hemsidan.

Kontaktpersonen har följande uppgifter:

  • Lånar ut nyckel till det gemensamma förrådet där bl.a. matavfallspåsar finns.
  • Ingår i valberedningen för framtagning av förslag till ny styrelse inför årsstämman.
  • Välkomnar nyinflyttade och informerar om samfällighetsföreningen.
  • Leder trädgårdsdagarna och ansvarar för att aktuellt område för längan blir åtgärdat.
  • Är länk mellan styrelse och medlemmar för att underlätta informationsspridning och fånga upp idéer.
  • Lämnar kontaktuppgifter till styrelsen vid byte av kontaktperson.

Med vänliga hälsningar,
Ridhästens styrelse