Infobrev oktober 2023

Gårdsstädning lördag den 14 oktober

Lördagen den 14 oktober inbjuds alla boende på Timotejvägen att vara med och höststäda våra gemensamsamma ytor. Gårdsdagen gäller för både Ridhästens medlemmar samt BRF Hagen. Vi börjar med samling kl. 10 vid redskapsförrådet i tunnelportalen på nr 15. Då går vi igenom arbetslistan och delar ut verktyg. Ta gärna med egna (trädgårds)verktyg om du har, så arbetsledningen kan dela ut föreningens verktyg efter behov beroende på uppgiften.

Containrar för trädgårdsavfall kommer att finnas på plats. Dessa fylls med ris från de gemensamma grönområden på områdesdagen. Dagen efter kan trädgårdsris/växter från eget boende läggas i i mån av plats.

Ni som har varit med på tidigare städdagar vet att varje radhuslänga ansvarar för sina gavelrabatter. Samma princip gäller för rabatter längs med Hagens hus för boende i Hagen. Utöver detta har vi som vanligt en lista med uppgifter som berör gemensamma områden. Sysslor som är förekommande är skötsel av lekplatsen såsom borttagning av kattbajs, vända på sand i sandlådan, rensa ogräs i rabatterna och nedklippning av buskar, rengöring av hängrännor på parkeringsgaraget, sopa trappnedgången vid garaget, sopa sopstationen, sopning av gångvägar och avvattningsrännor framför vissa radhuslängor m.m. I år har vi lagning och reparation av några p-liggare. Vi har även en del nummerskyltar som ska upp på liggare på parkeringen. Vi kommer att ställa i ordning en serviceplats i garaget och skapar två nya parkeringsplatser där tvättplatsen fanns tidigare.

Städdagen är till för att öka trivseln i området, minska våra skötselkostnader och få chansen att bekanta sig med grannarna, så hoppas att ni har möjlighet att vara med!

Förändrad postutdelning från och med 16 oktober

Påminnelse om att det gäller postutdelningsstopp till radhusen från och med 16 oktober. Postnord hänvisar till att hämta sin post på företagscenter på Hammarbacken 4B i Sollentuna. Styrelsen har begärt en omprövning av beslutet hos PTS då föreningen inte har laglig rätt att placera ut postmottagningar på de anvisade ställen förrän anläggningsbeslutet har ändrats. För närvarande är det långa handlingstider hos Lantmäteriet och vårt ärende har ännu ej fått en handläggare.

Hyra av föreningslokalen/bastu

Från och med den 9 oktober är det ändrad kontaktperson för hyra av lokalen och bastun. Kontakta Per Ekstrand via sms eller ring mellan kl. 17-20 på telefonnummer 073-396 76 01. Information finns på hemsidan.

Med vänliga hälsningar

Ridhästens styrelse

P.S. Anmäl dig till att få infobrevet i din mejl på www.ridhasten.se/prenumerera-pa-nyheter. När du fyllt i din information och klickat på ”Prenumerera” skickas ett mejl till dig för att bekräfta din e-postadress. Ibland kan det filtreras bort. Om du inte får detta mejl, kontrollera då papperskorgen eller spamkorgen för att hitta det. Bekräfta sedan din mejladress.