Infobrev november 2023

Först ett stort tack till alla som var med och städade och fixade i området på vår gemensamma områdesdag i oktober! På våra områdesdagar kan du göra en insats för föreningen och öka trivseln i vårt område. Det är också ett bra tillfälle att lära känna varandra och styrelsemedlemmar.

Grovsopscontainer onsdag 15e november

En container för grovsopor kommer ställas ut vecka 46. Containern ska vara på plats här onsdag den 15e november. I en container för grovavfall får du lägga sådant som inte får plats i kärlet för restavfall, som till exempel trasiga möbler, leksaker och barnvagnar. Mindre porslin, blomkrukor och kastruller går också bra att sortera som grovavfall.

Tänk på att du inte får lägga elektronik, däck, bygg- och rivningsavfall, matavfall, trädgårdsavfall eller farligt avfall i en container avsedd för grovavfall. Om sådant lämnas som grovavfall får föreningen betala felsorteringsavgifter.

Information från SEOM / Hushållssopor

SEOM har kommit med besked om prishöjningar till nästa år. Fjärrvärme höjs med 9 %. Avgift för vatten och avlopp höjs med hela 28 %. Styrelsen kommer att ta med detta i beräkning för budgeten för 2024.

Avgifter för hushållssoporna höjs ordentligt nästa år. I vår förening har vi restavfall och matavfall. Avgiften för restavfall höjs med 50 % till 6kr/kg. Matavfall behåller samma avgift på 1 kr/kg.

Det är alltså viktigt att fortsätta minska på restavfall och sortera ut förpackningar, glas, burkar, kartonger och större avfall från hushållssoporna och lämna in det på återvinnings-stationer. Tidningar och glasburkar kan lämnas i kommunens kärl vid stora garaget. Närmaste återvinningsstation finns i korsningen med Allévägen. Det finns en mobil återvinningscentral i Sollentuna som kommer en gång i månaden till Mikaelskolan. Återvinningscentraler finns i Hagby och Smedby. Information finns på SEOMs hemsida.

Radhusägare kan hämta påsar för matavfall från redskapsförrådet på nr 15. Nyckeln finns att låna hos din kontaktperson i längan du bor i. Det går också bra att använda bruna fruktpåsar från mataffärer för matavfallet.

Samfällighetsavgift för 2024

Samfällighetsavgiften för 2024 återfinns på hemsidan, https://ridhasten.se/samfallighetsavgift/. Avgifterna bestäms årligen på årsstämman. Aviseringen av avgiften sker kvartalsvis. Vid fakturafrågor kontaktas Harmonicentrum på onsdagar på telefonnummer: 070-365 02 26 eller via epost: ridhasten@harmonicentrum.se. Harmonicentrum hanterar Ridhästens ärende på onsdagar.

Hämta post på Häggviks företagscenter

Så länge utdelningsstopp gäller för Timotejvägen 17-136 behöver du hämta din post på Häggviks företagscenter, öppet helgfria vardagar mellan kl. 8.30-10 och kl. 15-18. Man kan hämta ut posten för hela sitt hushåll mot uppvisande av sin legitimation.

Enligt uppgifter från Postnord får vi även hämta ut grannens post så länge man kan visa upp sin och grannens legitimation. Normalt krävs det fullmakt för detta men Postnord har accepterat att vi kan hämta varandras post mot uppvisande av legitimation för den som det gäller.

Om du vill att någon annan person regelbundet ska ha lov att hämta din post utan att den personen tar med sig din legitimation, då ska man lämna i en fullmakt för den personen.

Varje person som är över 80 år kan ansöka om att få posten utdelad i sin postlåda genom att kontakta PostNords kundservice helgfri måndag till fredag kl 08:00-20:00 på telefon 0771-333310. Kundservice registrerar då ett ärende och tar ärendet vidare till det lokala brevbärarkontoret som kontaktar respektive person för godkännande eller avslag gällande detta.

Vi har fått besked om en handläggare på Lantmäteriet för ärendet men ärendet har inte startats ännu. Information om postärendet återfinns i Dokumentarkivet på Ridhästens hemsida. För att få tillgång till dokumentarkivet behöver du anmäla din epost för prenumeration på föreningens nyheter. Detta gör du på hemsidan. Styrelsen informerar föreningen via nyhetsbrevet och hemsidan när ny information om ärendet finns.

Med vänlig hälsning

Ridhästens styrelse