Infobrev december 2023

Avgiftsfri besöksparkering under jul-nyår

Ridhästens styrelse har kommit överens med Securitas att besökande till Timotejvägen kan  parkera gratis på besöksparkeringen under perioden 24/12 2023 till och med 1/1 2024. Den 2/1 gäller avgift och p-skiva igen. Det går dock inte att visa detta i Easypark-appen, så man får meddela sina gäster att man ej behöver gå in i appen. Det betyder också att gäster kan stå längre än 2 timmar på platser med p-skiva.

E-faktura

Nu kan du få dina fakturor som E-faktura i banken. Logga in på din internetbank och välj att få E-faktura. Ange ditt objektnummer under ”kundnummer”. Objektnumret hittas på fakturan. Betalar du avgift för flera objekt så räcker det med husets objektnummer. Om du endast hyr parkeringsplats så är det objektnumret för parkeringsplatsen.

OBS! Tänk på att avierna skickas ut per kvartal. Ändringar såsom e-faktura eller autogiro ska göras innan 15e februari, 15e maj, 15e augusti eller 15e november så att Harmonicentrum hinner administrera förändringen innan nästa kvartalsavisering skickas ut. Tills ändringen har gått igenom betalar du i banken som vanligt för de avierna du redan har fått.

Särskilda bestämmelser och villkor vid hyr av parkeringsplats

Vid hyr av parkeringsplats finns särskilda bestämmelser att följa. Dessa har nu uppdaterats med bland annat vad som gäller serviceplatsen i garaget. Föreskrifterna har ordnats upp med gemensamma bestämmelser och bestämmelser per typ av plats. Om bestämmelser inte följs av hyresgästen kan nyttjanderätten till hyrd plats sägas upp.

Föreningslokalen/bastu

Hagen har höjt avgiften för hyra av bastun till 200 kr. Se alltid hemsidan för senaste kontaktinformation och regler vid hyr av lokalen.

Ridhästens styrelsen önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!