Infobrev januari 2024

Jubileumsår för Ridhästen och Hagen

Våra fastigheter fyller 50 i år och det vill vi uppmärksamma! Styrelsen har några idéer men måste hålla sig inom ramen för förvaltningen av våra gemensamma anläggningar. Med det sagt vill vi efterhöra om det finns intresse hos medlemmarna i föreningen att anordna någonting med anledning av jubileumsåret. Kanske en festkommitté som vill ta tag i detta?
Styrelsen kan samordna och sammanföra intresserade frivilliga. Det går bra att mejla styrelsen med idéer eller om man vill ställa upp som jubileumsanordnare. Ett annat lätt sätt att kommunicera med varandra är via Facebookgruppen ”Boende på Timotejvägen i Sollentuna”.

Allmän information om föreningen

Brf Hagen och radhusägare är medlemmar i Ridhästens Samfällighetsförening. Tillsammans använder vi närliggande grönområden, lekplatser, gångvägar och parkeringen på Timotejvägen. Ridhästens styrelse förvaltar dessa gemensamma anläggningar samt anläggningar som endast berör radhusen. Information om Ridhästens Samfällighetsförening finns på vår hemsida, www.ridhasten.se.

Frågor som gäller bostadsrätterna i loftgångshusen ställs till Brf Hagens styrelse på brfhagen@hotmail.com. Brf Hagens hemsida är www.hsb.se/stockholm/brf/hagen/.

Styrelsearbetet görs på fritiden, oftast kvällstid p.g.a. heltidsjobb och familjeliv för nuvarande styrelsemedlemmar. Parkeringsansvarig styrelsemedlem jobbar 2 timmar i veckan med parkeringsfrågor och styrelsemöte sker en gång i månaden (11 ggr/år) och då går styrelsen igenom inkommande frågor. Det kan därför dröja ett tag innan man får återkoppling från styrelsen.

Motioner till Ridhästens årsstämma

Ridhästens årsstämma hålls vanligtvis i maj månaden. Som medlem kan du genom motion väcka förslag rörande våra gemensamhetsanläggningar. På hemsidan finns mer information och en mall för motioner. Motioner som skall behandlas på stämman skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 februari 2024.

Postnords utdelningsstopp

I höstas överklagade styrelsen Postnords beslut att sluta med postutdelningen hos PTS Rådet. Rådet har avslagit vår begäran och stoppet för postutdelningen kvarstår. Det enda vi kan göra nu är att avvakta processen hos Lantmäteriet. Lantmäteriet har i skrivande stund ännu ej påbörjat vår ansökan om ändring av anläggningsbeslutet.

Problem i radhusens sopstation

Vi har problem med att kompostpåsarna fryser fast i kärlen vid minusgrader. Det gör att kärlen inte kan tömmas då allt sitter fast i en stor klump. Vi ber er därför att alla försöka skaka på kärlen när man slänger så matpåsarna inte fastnar mot sidorna av kärlen. Man ska inte slänga blöta påsar. Vid minusgrader, använd dubbla kompostpåsar eller låt påsen frysa först i det egna förrådet (hink med lock). När det är fullt, förvara soporna i det egna förrådet i stället tills kärlen är tömda. Vi har beställt utökning av antal bruna kärl till 10 st.

Sophämtningen sker på torsdagar. Om man slänger sopor på torsdag/fredag, ta gärna med flera tomma matpåsar och lägg i botten på de bruna kärlen. Om man upptäcker problem i sopstationen, skicka ett meddelande till styrelsens epost.

Det finns 107 hushåll som använder den gemensamma sopstationen och det är allas ansvar att förekomma problem och även att hålla rent och fint i vår sopstation. Det är mycket viktigt att locket på sopkärlet stängs helt så inte råttor eller fåglar kan komma åt soporna. Detta gäller såväl de gröna som de bruna kärlen.

Snö på vinden

Våra radhus har en så kallad kallvind. En kallvind är ett oisolerat utrymme mellan yttertaket och isoleringen på ditt hus. Då kallvinden ventileras med luft utifrån, är temperaturen ofta varm under sommaren och kall under vinterhalvåret. I taket på vinden finns det luftspalt. Det kan hända vid särskilda väderlek, såsom vid hård blåst och samtidigt snöfall/regn att nederbörden tar sig in på vinden via luftspalten. Det händer då och då och det har förekommit i alla år. Det är dock bra att veta om detta. Styrelsen rekommenderar därför att kolla vinden vid nämnda vädersomständigheter om snön har tagit sig in, då den även kan lägga sig på ventilationsfläkten eller fiberskåpet som finns på vinden. Vinden och fläkten är radhusägarens ansvar.

Funktionskontroll ventilationsfläktar

Funktionskontroll av frånluftssystemet – tänk på att kanalsystemet bör inspekteras vart femte år och rengöras vid behov. En välfungerande ventilation är viktigt för att få ett bra inomhusklimat samt sparar energi. Hör gärna med en ventilationsfirma om det är dags att byta vindfläkt då husen är 50 år gamla. Det hörs en del oljud i området som tros komma från radhusens ventilationsfläktar.

Med vänlig hälsning,

Ridhästens styrelse