Infobrev augusti 2023

Råttor i området!

Vi har konstaterat att det finns råttor på flera platser i vårt bostadsområde. Bon har hittats under altaner och råttor har setts i rabatter och vid sopstationen. Vi uppmanar alla att leta efter råttspår vid era bostäder – avföring, gnagspår, hål, tassavtryck osv. Hundar kan också indikera genom att skälla eller visa intresse. Vid spår nära er bostad, ta genast kontakt med ert försäkringsbolag för råttbekämpningshjälp. Råttbekämpning på omfattas av er hemförsäkring och vi behöver samarbeta för att lösa detta innan problemen förvärras ytterligare. Vi ber även samtliga boende att sluta mata fåglar då det drar till sig skadedjuren.

Stäng locken vid sopstationen

Vi uppmanar alla att vara extra noga med att stänga locken på sopkärlen så att inte råttor och fåglar lockas till soporna. Det är extra viktigt nu när vi konstaterat att det finns råttor i området. Sopkärlen kommer att tvättas under hösten. 

Farthinder

Farthindren är utvärderade och har inte gett önskad effekt. Bilar fortsätter att köra för fort. Styrelsen arbetar vidare med att hitta sätt att få bilar att sakta ner och välkomnar förslag på andra lösningar.

Mogna äpplen

Frukten på äppelträden i området har börjat mogna och alla boende är välkomna att plocka och njuta av dem.

Gårdsstädning lördag den 14 oktober

Lördagen den 14 oktober, från kl. 10:00, städar vi och gör fint tillsammans i området. Gårdsdagen gäller för både Ridhästens medlemmar samt BRF Hagens boende. Vi börjar med samling kl. 10 vid redskapsförrådet i tunnelportalen på nr 15. Då delar vi ut städområden och verktyg. Ta med egna (trädgårds)verktyg om du har, så arbetsledningen kan dela ut föreningens verktyg efter behov beroende på uppgiften.

Ni som har varit med på tidigare städdagar vet att varje radhuslänga ansvarar för sina gavelrabatter. Samma princip gäller för rabatter längs med Hagens hus för boende i Hagen. Utöver detta har vi som vanligt en lista med uppgifter som berör gemensamma områden såsom lekparker, gräsmattor och häck, parkeringen m.m. Vi går igenom listan kl. 10.

Städdagen är till för att öka trivseln i området, minska våra skötselkostnader och få chansen att bekanta sig med grannarna, så hoppas att ni har möjlighet att vara med!

Med vänliga hälsningar

Ridhästens styrelse