Spolning av radhusens stuprör och dagvattenledningar framflyttat till torsdag 7 augusti!

Med framflyttat start på måndag 7 augusti kommer företaget Ohlssons AB spola dagvattenledningar från radhusens stuprör i marknivå.

Arbetat beräknas pågå i cirka en-två veckor.

Företaget behöver ha tillgång till alla stuprör både på fram- och baksidan av radhuslängorna. Det betyder att de kommer in på tomterna och att spolbil kommer att finnas på vägen i området. Vänligen flytta undan utemöbler eller annat på tomten så att stuprören är lätt tillgängliga för företaget.

Vi hoppas på allas medverkan.

Med vänliga hälsningar,

Ridhästens styrelse